Įeiti
Publikuota: 2019.03.06. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo pakeitimo


​Komisija, siekdama reguliuojamoms šilumos sektoriaus įmonėms užtikrinti aiškesnį apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą, teikia viešajai konsultacijai Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo pakeitimo projektą.

Esminiai pakeitimai:
• numatytas reikalavimas nereguliuojamoje veikloje išskirti elektros energijos gamybos paslaugą, siekiant nustatyti bendro technologinio šilumos ir elektros energijos gamybos ciklo sistemos tiek tiesioginių, tiek netiesioginių elektros energijos gamybos veiklos sąnaudų apimtį;
• atsižvelgiant į tai, kad savuose šaltiniuose pagamintos elektros energijos sąnaudos kitų verslo vienetų technologinėms ir bendrosioms (administracinėms) reikmėms turi būti paskirstomos pilna savikaina, t. y. su bendrosiomis sąnaudomis, numatyta, kad elektros, pagamintos savuose šaltiniuose, technologinėms ir savo (administracinėms) reikmėms sąnaudų paskirstymas vykdomas atskyrus tiesiogines ir netiesiogines kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudas bei paskirsčius verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) bendrąsias sąnaudas;
• išskirtos dažniausiai šilumos sektoriaus ūkio subjektų vykdomos kitos reguliuojamos veiklos verslo vieneto paslaugos (produktai);
• numatyta, kad šilumos tiekėjams, kurių centralizuoto šilumos tiekimo sistemose nepriklausomi šilumos gamintojai neveikia, netaikomas reikalavimas būtinąsias šilumos (produkto) gamybos pastoviąsias ir kintamąsias sąnaudas išskaidyti į šilumos (produkto) gamybos ūkio subjekto šilumos šaltiniuose bei į šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo sąnaudas.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2019 m. kovo 22 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".