Įeiti
Publikuota: 2019.03.06. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo


Komisija, siekdama tobulinti šilumos sektoriaus reguliavimą bei didesnio aiškumo rinkos dalyviams, teikia viešajai konsultacijai Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo projektą.

Esminiai pakeitimai:
• patikslinta, kad susidaręs skirtumas dėl ūkio subjekto šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir (ar) šilumai iš nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) įsigyti dydžio per atitinkamą laikotarpį neatitikimo ūkio subjekto faktiškai patirtų sąnaudų dydžiui centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, kuriose veikia NŠG, nevertinamas už laikotarpius nuo 2019 m. sausio 1 d. (skirtumas, susidaręs iki 2018 m. gruodžio 31 d., vertinamas visose centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, nepriklausomai nuo to, ar jose veikia NŠG);
• šilumos tiekėjams, kurių centralizuoto šilumos tiekimo sistemose nėra NŠG, netaikomas reikalavimas būtinąsias šilumos (produkto) gamybos pastoviąsias sąnaudas išskaidyti į šilumos (produkto) gamybos ūkio subjekto šilumos šaltiniuose ir į šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo sąnaudas, o kintamąsias sąnaudas – į šilumos (produkto) gamybos ūkio subjekto šilumos šaltiniuose ir į šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo sąnaudas. Taip pat netaikomas reikalavimas nustatyti atskirą šilumos (produkto) gamybos šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose ir šilumos (produkto) gamybos šilumos poreikio piko pajėgumais ir rezervinės galios užtikrinimo bazinę vienanarę kainą (kainos dedamąsias);
• numatyta, kad kai ūkio subjekto papildomai gautų pajamų grąžinimas išdėstomas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį, papildomai nustatoma palūkanų norma, atitinkanti Lietuvos banko pinigų finansų įstaigų paskolų euro zonos ne finansų bendrovėms likučių palūkanų normos svertinį vidurkį atitinkamu laikotarpiu.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2019 m. kovo 22 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".