Įeiti
Publikuota: 2019.03.01. Atnaujinta: 2019.03.04

Keičiasi elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų įkainiai


Komisija, siekdama užtikrinti, kad vartotojai už elektros įrenginių prijungimą mokėtų būtinosiomis sąnaudomis pagrįstą kainą, patvirtino naujus prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius" skirstomųjų tinklų įkainius, kurie bus taikomi nuo 2019 m. balandžio 1 d.

Pagal naują tvarką (Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodika) atskirai išskiriamas įkainis už projektavimo darbus: vartotojas gali rinktis, ar prijungimo darbų projektą rengs operatorius, ar kitas subjektas, turintis teisę verstis šia veikla. Todėl skaičiuojant įkainį už 1 kW galios įrengimą nebus įskaičiuojamos projekto parengimo išlaidos. Tai leis vartotojams aiškiai matyti prijungimo kainos struktūrą.

Pateikiame įkainius, kurie galios nuo 2019 m. balandžio 1 d.

1 lentelė. Įkainiai už 1 m elektros tinklo nutiesimą ir 1 kW leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą (100 proc.)

 Įkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimą, Eur be PVMĮkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą, Eur be PVM
Vartotojų grupė  2019 m.2019 m.
I grupė20,87
II grupė31,55115,75
III grupė24,0562,65


2 lentelė. Įkainis už projekto parengimą (kai projektą rengia operatorius) bei maksimali projektavimo kaina (kai projektą rengia vartotojas) (100 proc.)

 Projekto parengimo
įkainis, Eur be PVM
Maksimali projektavimo kaina, Eur be PVM
Vartotojų grupė2019 m.2019 m.
I grupė--
II grupė

 

742,76

​ ​ ​

 

742,76

​ ​ ​
III grupė
Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistinoji naudoti galia didesnė nei 500 kW
Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistinoji naudoti galia ne mažesnė nei 1 MW

 

3 lentelė. Prijungimo įkainiai ir maksimali projektavimo kaina buitiniams ir socialiai pažeidžiamiems vartotojams, diferencijuojant pagal prijungiamų vartotojų grupes

 Įkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą, Eur be PVMĮkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimą, Eur be PVMProjekto parengimo įkainis, Eur be PVMMaksimali projektavimo kaina, Eur be PVM
Vartotojų grupė2019 m.2019 m. 2019 m.2019 m.
I grupė4,17---
II grupė23,156,31
148,55 ​

594,21 ​ ​
III grupė12,534,81
Vartotojai virš  500 kW---

 

4 lentelė. Prijungimo įkainiai ir maksimali projektavimo kaina nebuitiniams vartotojams (išskyrus 1 MW vartotojus), diferencijuojant pagal prijungiamų vartotojų grupes

 Įkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą, Eur be PVMĮkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimą, Eur be PVMProjekto parengimo įkainis, Eur be PVMMaksimali projektavimo kaina, Eur be PVM
Vartotojų grupė2019 m.2019 m.2019 m.2019 m.
I grupė8,35---
II grupė46,3012,62
297,10 ​

 

445,66

​ ​
III grupė25,069,62
Vartotojai virš  500 kW---

 

5 lentelė. Maksimali projektavimo kaina vartotojams, kurių įrengiama leistinoji naudoti galia ar didinama leistinoji naudoti galia ne mažesnė kaip 1 MW

Vartotojų grupėMaksimali projektavimo kaina, Eur
Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistinoji naudoti galia ne mažesnė nei 1 MW668,48


I grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia (tuo atveju, kai elektros įrenginiai prie elektros tinklo prijungiami pagal bendras (vieningas) prijungimo sąlygas, vieną projektą ir vieną sutartį – suminė leistinoji naudoti galia) nesiekia 50 kW ir kurių įrenginiams prijungti nėra būtina įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektų (0,4 kV ir (ar) 10 kV kabelinių ir (ar) oro linijų, transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų ir (ar) transformatorių, kabelių skirstomųjų spintų) ir nereikia rengti vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų projekto, arba tokį projektą rengti reikia, tačiau jį, vadovaudamiesi Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo 14 punktu, rengia ir derina vartotojai;
II grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia (tuo atveju, kai elektros įrenginiai prie elektros tinklo prijungiami pagal bendras (vieningas) prijungimo sąlygas, vieną projektą ir vieną sutartį – suminė leistinoji naudoti galia) nesiekia 100 kW (išskyrus I grupės vartotojus);
III grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia (tuo atveju, kai elektros įrenginiai prie elektros tinklo prijungiami pagal bendras (vieningas) prijungimo sąlygas, vieną projektą ir vieną sutartį – suminė leistinoji naudoti galia) yra nuo 100 iki 500 kW (imtinai).

 


Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. vasario 28 d. posėdžio medžiaga galite čia.