Įeiti
Publikuota: 2019.12.10. Atnaujinta:

Gruodžio mėnesio šilumos kainų statistika Lietuvoje


Vidutinė šilumos kaina

Vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina gruodžio mėn. yra 4,66 ct/kWh (be PVM) ir, palyginus su lapkričio mėn., didėja 3,79 proc. Per metus (nuo 2018 m. gruodžio mėn. iki 2019 m. gruodžio mėn.) vidutinė šilumos kaina mažėjo 13,2 proc.

1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2012–2019 metais (atsisiųskite)

 1_pav_2019_12_10.png

Kuro kainos

Į 2019 m. gruodžio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2019 m. spalio mėn. biokuro (žaliavos kartu su transportavimu) kaina – 138,11 Eur/tne yra 13,37 proc. didesnė nei į lapkričio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2019 m. rugsėjo mėn. biokuro kaina (121,82 Eur/tne).

Į gruodžio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė gamtinių dujų kaina (400,69 Eur/tne), palyginus su į lapkričio mėn. šilumos kainas įskaičiuota (372,33 Eur/tne), didėja 7,62 proc.

2 pav. Biokuro ir gamtinių dujų kainų palyginimas, Eur/tne (atsisiųskite)

 

Šilumos kainos didžiuosiuose miestuose

Tarp penkių didžiųjų miestų gruodžio mėn. už šilumą mažiausia moka Šiaulių, daugiausia – Panevėžio gyventojai.

Gruodžio mėn., palyginus su lapkričiu, AB „Klaipėdos energija" pigiau įsigijo šilumą iš nepriklausomų šilumos gamintojų, todėl bendrovės aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina mažėja 2,28 proc. (2019 m. gruodžio mėn., palyginus su 2018 m. gruodžio mėn., kaina mažėja 12,75 proc.).

Dėl didesnių gamtinių dujų ir biokuro kainų, taip pat brangiau įsigytos šilumos iš nepriklausomų šilumos gamintojų (gruodžio mėn., palygimus su lapkričio mėn., šilumos įsigijimo iš NŠG vidutinė kaina didėjo 19,55 proc.), AB „Kauno energija" aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina didėja 8,66 proc. (2019 m. gruodžio mėn., palyginus su 2018 m. gruodžio mėn., kaina mažėja 10,41 proc.). AB „Vilniaus šilumos tinklai" aptarnaujami vartotojai gruodžio mėn. už šilumą moka 4,21 proc. daugiau  (2019 m. gruodžio mėn., palyginus su 2018 m. gruodžio mėn., kaina mažėja 16,63 proc.), AB „Panevėžio energija" aptarnaujami vartotojai – 4,50  proc. (2019 m. gruodžio mėn., palyginus su 2018 m. gruodžio mėn., kaina mažėja 13,95 proc.), AB „Šiaulių energija" aptarnaujami vartotojai – 6,67 proc. (2019 m. gruodžio mėn., palyginus su 2018 m. gruodžio mėn., kaina mažėja 12,24 proc.).

3 pav. Šilumos kaina didžiuosiuose miestuose, ct/kWh be PVM (atsisiųskite)


Šilumos kainos Lietuvos savivaldybėse

Gruodžio mėn. mažiausia už šilumą moka UAB „Utenos šilumos tinklai" aptarnaujami vartotojai (3,96 ct/kWh su PVM), daugiausia – UAB „Litesko" filialo „Biržų šiluma" aptarnaujami vartotojai (9,17 ct/kWh su PVM). Nors Biržuose šilumai gaminti naudojamo kuro struktūroje 90 proc. sudaro biokuras, tačiau čia šilumos kaina išlieka aukšta dėl naudojamo biokuro rūšies (dalį naudojamo biokuro sudaro medienos granulės) ir mažesnio realizuojamos šilumos kiekio.

Gruodžio mėn., palyginus su lapkričiu, dėl pigiau įsigytų suskystintų dujų UAB „Nemėžio komunalininkas" aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina mažėja 5,62 proc. (0,32 ct/kWh be PVM). UAB „Fortum Švenčionių energija" aptarnaujami vartotojai gruodžio mėn., palyginus su lapkričio mėn., už šilumą moka 14,95 proc. (0,71 ct/kWh be PVM) daugiau – atlikus kainų perskaičiavimą, buvo įskaičiuota daugiau nusidėvėjimo sąnaudų dėl atliktų investicijų, taip pat bendrovei grąžinamas skirtumas, susidaręs tarp į kainą įskaičiuotų ir faktiškai patirtų kuro įsigijimo sąnaudų bei kt.

4 pav. pateikiamas centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas pagal Tarybos licencijuojamus šilumos tiekėjus. Skaičiai prie šilumos tiekėjo pavadinimo rodo, kokią dalį (proc.) kuro struktūroje sudaro atsinaujinantys energijos ištekliai, įvertinant tiek šilumos tiekėjo gaminamą, tiek iš nepriklausomų šilumos gamintojų perkamą šilumą, pagamintą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius (žaliai pažymėti kuro dedamosios stulpeliai rodo, kad daugiau nei 50 proc. šilumos pagaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių, rudai – daugiau nei 50 proc. šilumos pagaminama naudojant gamtines dujas).

4 pav. Šilumos kainos 2019 m. gruodžio mėn., ct/kWh su PVM (atsisiųskite)

 

Kuro struktūra

Skaičiuojant 2019 m. gruodžio mėn. šilumos kainą buvo naudojamos 2019 m. spalio mėn. kuro kainos. Faktinės įsigyto kuro kainos, išskyrus energijos išteklių ir gamtinių dujų biržose įsigyto kuro kainas, yra ribojamos Tarybos skelbiamomis vidutinėmis šalies kuro (žaliavos) kainomis. Vidutinės šalies kuro (žaliavos) kainos yra skelbiamos Tarybos tinklalapyje. Atkreipiame dėmesį, kad šilumos tiekėjų iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkamos šiluma kaina negali būti didesnė nei šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos.

Vienas iš Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 789, atsinaujinančių energijos išteklių plėtros prioritetų – centralizuotai tiekiamos šilumos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, dalį iki 2020 m. padidinti iki 50 proc.

Nuo 2010 m. gamtinių dujų dalis bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje tolygiai mažėjo. 2018 m., palyginti su 2017 m., šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūroje gamtinių dujų dalis mažėjo 0,58 procentinio punkto – nuo 36,58 proc. iki 36,0 proc., o biokuro dalis augo 0,66 procentinio punkto – nuo 58,75 proc. iki 59,41 proc. 2019 m. gruodžio mėn. šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje biokuras sudaro 67,05 proc., gamtinės dujos – 30,41 proc.

5 pav. Šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 2014–2019 m. (atsisiųskite)