Įeiti
Publikuota: 2019-12-31. Atnaujinta:

VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl teisės aktų, reglamentuojančių gamtinių dujų sektorių


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teikia pakartotinei viešajai konsultacijai Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos pakeitimo projektą bei pirmajai viešajai konsultacijai − Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo  pakeitimo projektą. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2020 m. sausio 15 d. 

Pakartotinei viešajai konsultacijai teikiamame Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos pakeitimo projekte atlikti šie esminiai pakeitimai:

1. Siekiant išvengti įmokų ir įkainių didelių svyravimų atskirais metais, pakoreguotas prijungimo įmokos ir įkainių skaičiavimo principas − gamtinių dujų įmonių gautos pajamos vertinamos atsižvelgiant į pajamų viršutinę ribą, neįvertinant investicijų grąžos neatitikties korekcijos atitinkamais metais.

2. Suvienodinti prijungimo įmokų skaičiavimo principai nebuitiniams ir buitiniams vartotojams, t. y. vertinama finansinė grynoji dabartinė vertė.

3. Nustatytas eksploatacinių sąnaudų, patiriamų perdavimo sistemos operatoriaus (toliau – PSO) dėl naujai prijungiamos dujų sistemos ar vartotojo sistemos, vertinimo principas, grįstas PSO prognozuojamomis vertėmis.

4. Nustatytas pajamų, gaunamų perdavimo sistemos operatoriaus dėl naujai prijungiamos dujų sistemos ar vartotojo sistemos, vertinimo principas, grįstas naujai prijungiamos dujų sistemos ar vartotojo sistemos užsakytų perdavimo produktų ir (ar) paslaugų kainomis.

5. Siekiant papildomo skaidrumo, įtvirtinta, kad VERT tinklalapyje viešai bus skelbiama prijungimo įmokų skaičiuoklė nebuitiniams vartotojams.

6. Nustatyta, kad biodujų gamybos įrenginių prijungimui prie dujų sistemų būtų taikomi tokie patys prijungimo principai, kaip naujai prijungiamoms dujų sistemoms ar vartotojų sistemoms, skirtoms nebuitiniams vartotojams.

Pirmosios viešosios konsultacijos metu Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos pakeitimo projektui gautas pastabas rasite čia.

Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo pakeitimo projekte atlikti šie esminiai pakeitimai:

1. Siekiant suvienodinti nusidėvėjimo sąnaudų ir investicijų grąžos skaičiavimą, numatyta lėšas, gautas už prijungimo prie dujų sistemos įmokas, traktuoti kaip dotacijas.

2. Siūloma įtvirtinti naują nuostatą, kuri numato, kad ilgalaikio turto vertės pokytis, atsiradęs dėl nekilnojamojo turto vertinimo rezultato, nebūtų vertinamas, skaičiuojant gamtinių dujų įmonės reguliuojamos paslaugos turto bazę.

Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2020-01-15 (imtinai). 

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".