Įeiti
Publikuota: 2019.12.31. Atnaujinta: 2019.12.31

VERT skelbia konsultaciją dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos pakeitimo projektą


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teikia viešajai konsultacijai Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo projektą - prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2020 m. sausio 15 d. 

Viešajai konsultacijai teikiamame Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos pakeitimo projekte atlikti šie esminiai pakeitimai:

1. Patikslinta, kaip yra apskaičiuojamos ir vartotojo mokamos infrastruktūros išlaikymo sąnaudos.

2. Numatyti, kad tuo atveju, kai vartotojas leistinąją naudoti galią didina nepraėjus 3 metams nuo leistinosios naudoti galios suteikimo, toks vartotojas priskiriamas II grupės vartotojams.

3. Tikslinamos nuostatos dėl prijungimo prie elektros tinklo bendrų vartotojų grupių ar kvartalų ar kitu teritoriniu pagrindu suformuotų sklypų, masyvų ir pan.

4. Tikslinami prijungimo įkainių apskaičiavimai už 1 kW leistinosios naudoti galios įrengimą, 1 m elektros tinklo nutiesimą ir prijungimo įmoką pagal faktines išlaidas objektui prijungti

5. Apibrėžiamas prijungimo įmokų apskaičiavimas gamintojams iš atsinaujinančių energijos išteklių ir gaminantiems vartotojams.


Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu
info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2020-01-15 (imtinai). 

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".