Įeiti
Publikuota: 2019.12.30. Atnaujinta:

VERT patvirtino 38,55 proc. mažesnę gamtinių dujų saugumo dedamąją


VERT nustatė 38,55 proc. mažesnę gamtinių dujų saugumo dedamąją, kuri įsigalios nuo 2020 m. sausio 1 d. Saugumo dedamosios mažėjimas, palyginus su dabar galiojančia saugumo dedamąja, gamtinių dujų vartotojams per metus leis sutaupyti 36,1 mln. Eur.

Esminės aplinkybės nustatant saugumo dedamąją

2019 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė sprendimą suteikti valstybės garantiją Šiaurės investicijų bankui dėl AB „Klaipėdos nafta" paskolos, skirtos saugumo dedamosios mažinimui (refinansuoti).

2019 m. gruodžio 20 d. AB „Klaipėdos nafta" ir Šiaurės investicijų bankas sudarė sutartį 134 145 000 Eur vertės paskolai, skirtai SGD laivo-saugyklos nuomos kaštams refinansuoti, išdėstant per visą turto naudojimosi laikotarpį, t. y. iki 2044 m.

2019 m. gruodžio 27 d. Lietuvos Respublikos finansų ministras pasirašė valstybės garantiją dėl AB „Klaipėdos nafta" ir Šiaurės investicijų banko 2019 m. gruodžio 20 d. sudarytos sutarties.

VERT sprendimai dėl saugumo dedamosios

2019 m. lapkričio 11 d. VERT:

  • 25,56 proc. (nuo 4 330 643 iki 3 223 848 Eur) sumažina SGD pakartotinio dujinimo veiklos nusidėvėjimo sąnaudas;
  • 61,18 proc. (nuo 3 514 819 iki 1 364 363 Eur) nustato mažesnę investicijų grąžą;
  • 51,93 proc. (nuo 3 722 912 iki 1 789 687 Eur) nustato  mažesnes veiklos sąnaudas (OPEX).

2019 m. gruodžio 30 d. VERT, atsižvelgusi į VERT 2019 m. lapkričio 11 d. sprendimus ir įvertinusi, kad AB „Klaipėdos nafta" gavo 26,8 mln. Eur Šiaurės investicijų banko paskolą refinansuoti laivo-saugyklos nuomos sąnaudas, nustatė 343,71 Eur/MWh/parą/metus saugumo dedamąją.

• 2020–2024 m. AB „Klaipėdos nafta" suskystintų gamtinių dujų (SGD) pakartotinio dujinimo veiklos pajamų viršutinė riba bus 36 287 300 Eur (nevertinant Šiaurės investicijų banko paskolos, pajamų viršutinė riba būtų 62,3 mln. Eur);

SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis – 194,31 Eur/(MWh/parą/metus) be PVM ir kintamoji dalis – 0,35 Eur/MWh be PVM.

Pasak VERT pirmininkės Ingos Žilienės, koordinuoti valstybės institucijų spendimai tiek dėl Lietuvos energetinio saugumo, sudarant konkurencines sąlygas gamtinių dujų importo rinkoje, tiek dėl SGD terminalo išlaikymo mažinimo – Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Finansų ministerijos, Energetikos ministerijos, VERT – atneš maksimalią naudą tiek verslui, tiek buitiniams vartotojams.

VERT gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams 2020 metams nustatė 2019 m. lapkričio 29 d. posėdyje, įvertinusi maksimalią naudą vartotojams refinansuojant laivo-saugyklos nuomos sąnaudas. Todėl gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams nėra  keičiami, jie mažėja apie 17 proc. vartotojams, kurie gamtines dujas naudoja maistui ruošti, ir apie 22 proc. vartotojams, kurie gamtines dujas naudoja patalpų šildymui.

Papildoma informacija apie SGD terminalą

Jeigu AB „Klaipėdos nafta" nebūtų gavusi Šiaurės investicijų banko paskolos, saugumo dedamoji siektų 498,84 Eur/MWh/parą/metus ir, palyginus su 2020 m. įsigaliosiančia saugumo dedamąja, būtų didesnė 155,13 Eur/MWh/parą/metus.

Per 2019 metus Klaipėdos SGD terminale priimtas 51 SGD dujovežis, kuriais atgabenta 3 mln. kub. m SGD, o išdujinta 19,36 TWh dujų. Tai daugiau nei 2 kartus viršija 2018 m. išdujinimo rodiklius ir atitinka maždaug 85 proc. Lietuvos metinio gamtinių dujų suvartojimo. Ženkliai intensyvesnį terminalo išnaudojimą lėmė tarptautinėse gamtinių dujų rinkose susiklosčiusi situacija: rinkos dalyviams (Lietuvos ir Estijos valstybės valdomoms ir privačioms bendrovėms) importuoti gamtines dujas per terminalą didžiąją laiko dalį šiemet buvo naudingiau nei vamzdynais (gamtines dujas importuojančios bendrovės vertina visas kainos dedamąsias bei infrastruktūros mokesčius).  Didžioji dalis – 81,2 proc. – per Klaipėdos SGD terminalą patiektų gamtinių dujų šiemet atgabenta iš Norvegijoje esančios gamtinių dujų skystinimo gamyklos, metų pabaigoje Lietuvą pasiekė ir iki šiol vienas didžiausias SGD krovinys iš JAV.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2019 m. gruodžio 30 d. posėdžio medžiaga galite čia.