Įeiti
Publikuota: 2019.12.30. Atnaujinta: 2019.12.30

Suderintos UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ investicijos


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino UAB „Pabradės komunalinis ūkis" investicijas, kurių bendra vertė – 100,3 tūkst. Eur.

Bendrovė Senos Pašaminės k. vandenvietėje įrengė nugeležinimo filtrą, kuris buvo būtinas kokybės reikalavimus atitinkančio geriamojo vandens tiekimui; įsigijo įrenginį, skirtą nemetalinių vamzdžių paieškai, su imtuvu ir generatoriumi, kuris leidžia sutrumpinti avarijų vamzdynuose nustatymo ir pašalinimo trukmę, tuo pačiu – geriamojo vandens tiekimo nutraukimo trukmę vartotojams. Taip pat įsigytas stacionarus vandens gerinimo įrenginys Karkažiškių k. vandenvietėje, užtikrinantis tinkamus geriamojo vandens kokybės rodiklius.

Dėl nepakankamo geriamojo vandens išgavimo Arnionių g. vandenvietėje, UAB „Pabradės komunalinis ūkis"  šiais metais įrengė naują gręžinį, kad vartotojams bei abonentams būtų užtikrintas tinkamas geriamojo vandens tiekimas.

Taip pat bendrovė, siekdama užtikrinti savalaikį nuotekų išvežimą asenizacijos transporto priemonėmis bei papildomą vandens pristatymą, įsigijo sunkvežimį (asenizacijos) ir krovininį automobilį.

UAB „Pabradės komunalinis ūkis"  įgyvendintos investicijos leis pagerinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę, nuotekų surinkimą bei tvarkymą (įskaitant išvežimą asenizacijos mašinomis), padidins paslaugų prieinamumą vartotojams.

Išsamiai susipažinti su Tarybos 2019 m. gruodžio 30  d. posėdžio medžiaga galite čia.