Įeiti
Publikuota: 2019-12-20. Atnaujinta:

Keičiasi Šilumos kainų nustatymo metodika


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama suvienodinti energetikos sektorių kainų nustatymo principus, pritarė Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimams.

Esminiai pakeitimai:
• šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo projektams, pateiktiems iki 2020 m. gruodžio 31 d., investicijų grąža bus skaičiuojama nuo atitinkamo verslo vieneto reguliuojamo turto likutinės vertės (mažmeninio aptarnavimo paslaugai – nuo būtinųjų sąnaudų), taikant nustatyta tvarka apskaičiuotą investicijų grąžos normą;
• projektams, pateiktiems iki 2020 m. gruodžio 31 d., pratęsiamas šiuo metu taikomas vidutinės svertinės kapitalo kainos (WACC) ir investicijų grąžos skaičiavimas, t. y. naudojami ūkio subjekto ataskaitinio laikotarpio balanso rodikliai  (ne pagal atskirus verslo vienetus).

Pasikeitimai įsigalios 2020 m. sausio 1 d.

Išsamiai susipažinti su Tarybos 2019 m. gruodžio 20  d. posėdžio medžiaga galite čia.