Įeiti
Publikuota: 2019-12-20. Atnaujinta:

Keičiasi šilumos ir vandentvarkos veiklą reglamentuojantys teisės aktai


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atsižvelgdama į susijusių teisės aktų pakeitimus ir siekdama užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą, pakeitė šilumos ir vandentvarkos veiklą reglamentuojančius teisės aktus:

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašą;

• Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašą;

• Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisykles.

Pakeitimai susiję su vandentvarkos ir šilumos įmonių sąnaudų skaidrinimu, detalesniu apskaitos reglamentavimu ir informacijos teikimo tvarka.


Išsamiai susipažinti su Tarybos 2019 m. gruodžio 20  d. posėdžio medžiaga galite čia.