Įeiti
Publikuota: 2019.12.20. Atnaujinta:

Kokiais atvejais vartotojui grąžinama permoka už karštą vandenį?


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo ir UAB „Palangos šilumos tinklai“ ginčą, įpareigojo bendrovę grąžinti vartotojo permoką už karšto vandens suvartojimą.

Tarybai pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad jam priklausantis butas Palangoje nėra nuolatinė gyvenamoji vieta, todėl, nesant galimybės reguliariai deklaruoti skaitiklių rodmenis, už komunalines paslaugas apmokama avansu. Tačiau dėl šios priežasties UAB „Palangos šilumos tinklai“ atstovai, 2019 m. gegužės mėn. pakeitę karšto vandens apskaitos prietaisą ir nustatę 24 m3 permoką, atsisako atlikti perskaičiavimą ir užskaityti susidariusią permoką.

Taryba, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, nustatė, kad vartotojas ir UAB „Palangos šilumos tinklai“ nėra sudarę karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarties. Tai reiškia, kad abiejų pusių tarpusavio santykius reglamentuoja Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių bendrosios sąlygos, kurios nenumato teisės karšto vandens tiekėjui už netinkamai deklaruojamus karšto vandens apskaitos prietaiso rodmenis pritaikyti baudą buitiniam vartotojui, t. y. negrąžinti už klaidingai deklaruotą karštą vandenį sumokėtų pinigų.

Pagal Energetikos įstatymą, permoka už suvartotą energiją ir (ar) energijos išteklius vartotojui skaičiuojama už visą klaidingai skaičiuotą laikotarpį, ūkio subjektas iš vartotojo gali susigrąžinti skolą už ne ilgesnį kaip 2 mėn. laikotarpį, neskaičiuojant netesybų (delspinigių, palūkanų ar baudų).