Įeiti
Publikuota: 2019.12.20. Atnaujinta:

Aukciono dalyvio pareiga – užtikrinti, kad pateikta informacija būtų teisinga


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi UAB „Danpower Baltic Paneriškių“ ir energijos išteklių biržos operatoriaus UAB ,,Baltpool“ ginčą, pasisakė, kad už aukciono organizatoriui pateikiamų (atnaujinamų)  duomenų teisingumą visa atsakomybė tenka aukciono dalyviui.

Tarybai pateiktame prašyme UAB „Danpower Baltic Paneriškių“ nurodė, kad UAB „Baltpool“ administruojamoje šilumos supirkimo aukciono platformoje nebuvo atnaujinti duomenys apie sutarties su šilumos tiekėju galiojimą*. Dėl šios priežasties 2019 m. rugsėjo mėn. šilumos supirkimo aukciono laimėtojų eilėje UAB „Danpower Baltic Paneriškių“  buvo viena pozicija žemiau, nei turėjo, todėl bendrovė prašo pakoreguoti duomenis ir atitinkamai grąžinti aukštesnę poziciją užėmusio aukciono dalyvio nepagrįstai gautas lėšas už pagamintą šilumos energiją (jeigu tokios lėšos buvo gautos).

Taryba, išsiaiškinusi faktines ginčo aplinkybes, nustatė, kad šiuo atveju aukciono dalyvio reikalavimai nėra pagrįsti: pagal Šilumos aukciono reglamentą, šilumos aukciono dalyvis yra asmeniškai ir visapusiškai atsakingas už visus veiksmus, atliktus prisijungus prie šilumos aukciono duomenų valdymo sistemos, įskaitant informacijos pateikimą, koregavimą ir kt., bei šių veiksmų pasekmes. 


* Pagal Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašą, tuo atveju, jei pasiūloma vienoda kaina, sudarant aukciono laimėtojų eilę pirmumas teikiamas tam dalyviui, kurio sutartis su šilumos tiekėju galioja ilgiau.