Įeiti

Patvirtintas aukciono dalyvių sąrašas: dėl skatinimo kvotos konkuruos 7 dalyviai


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino 0,3 TWh elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių  aukciono dalyvių sąrašą: dėl galimybės gauti kainos priedą prie biržos kainos varžysis 7 dalyviai.

 

Atrinktų dalyvių atitikimą Aukciono nuostatams, t. y. elektrinės turi būti naujai statomos, nėra įsiskolinimų valstybės biudžetui, atitinka ES paramos reikalavimus ir kt., vertino tarpinstitucinis aukciono komitetas, kurį sudaro Tarybos, Energetikos ministerijos, Vilniaus  universiteto ir VšĮ „Lietuvos energetikos agentūra“ atstovai.

 

Kitas etapas – aukciono dalyvių vokų su pasiūlymais dėl kainos priedo atplėšimas (planuojamas aukciono komiteto posėdis 2019 m. gruodžio 20 d.).

 

Maksimalus galimas kainos priedas prie biržos kainos aukciono laimėtojui (-ams) bus mokamas 12-a metų (maksimalus galimas priedas yra 3,86 Eur/MWh).

 

Aukciono laimėtojo kainos priedo nustatymas:

• Maksimalus aukciono laimėtojo kainos priedas, dėl kurio vyksta aukcionas, apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp didžiausiosios kainos ir atskaitinės kainos.

• Aukciono dalyviai teikia siūlymus dėl pageidaujamo kainos priedo (jis gali būti lygus arba mažesnis nei maksimalus), laimėtojas išrenkamas pagal pasiūlytą mažiausią kainos priedą.

• Konkretus aukciono laimėtojui 12 m. laikotarpiu mokamas kainos priedas priklausys nuo elektros energijos kainų biržoje, tačiau negalės viršyti Tarybos nustatytos didžiausiosios kainos.

Skatinimo schemos pavyzdys: didžiausioji kaina, atskaitinė kaina ir aukciono laimėtojui (- ams) mokamas kainos priedas

aukcionas_2019_12_18.jpg 

 

Laimėjusios technologijos ir konkretus paskirstytos kvotos kiekis bus viešai paskelbtas 2020 m. sausio pradžioje, nustačius aukciono laimėtojus.

 

Technologiškai neutraliame aukcione gali dalyvauti visos technologijos – saulė, vėjas, biodujos, biomasė. Pirmojo aukciono metu nepaskirsčius visos planuojamos išdalinti 0,3 TWh metinės kvotos, likęs nepaskirstytas kiekis bus įvertintas nustatant ateityje planuojamų aukcionų kvotas.

 

Visa aukciono dalyviams aktuali informacija skelbiam rubrikoje „Aukcionai“.

 

Išsamiai susipažinti su Tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. posėdžio medžiaga galite čia.