Įeiti
Publikuota: 2019.12.13. Atnaujinta:

Suderintos UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“ investicijos


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama užtikrinti patikimas ir kokybiškas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Eišiškių vartotojams, suderino UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“ 2020–2024 m. investicijas, kurių bendra vertė – 331 tūkst. Eur. Dalį lėšų planuojama finansuoti iš ES struktūrinių paramos fondų.

Didžiausia UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“ suplanuota investicija – šalto vandens tiekimo sistemos rekonstrukcija ir plėtra Butrimonių sen. Jančiūnų kaime (II etapas). Bendrovė darbus planuoja atlikti 2022 metais, jiems numatyta skirti 273 tūkst. Eur. Esami geriamojo vandens tinklai yra susidėvėję, neatitinka šiandienos poreikių, planuojama papildomai prijungti 5 gyvenamuosius namus.

Taip pat bendrovė numačiusi pergręžti eksploatacinį gręžinį ir įrengti vandens tiekimo sistemą Kalesninkų sen. Purvėnų kaime, užtikrinant reikalingą išgaunamo kokybiško vandens poreikį. Taip pat Pabarės sen. Pabarės kaime  ir Eišiškių sen. Padvaronių kaime bus pakeisti vandens siurbliai ir turbinos, pakeista orapūtė Butrimonių valymo įrenginiuose – šie darbai yra būtini, siekiant užtikrinti patikimą ir kokybišką geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą vartotojams.

 

Išsamiai susipažinti su Tarybos 2019 m. gruodžio 13  d. posėdžio medžiaga galite čia.