Įeiti
Publikuota: 2019.12.13. Atnaujinta:

Suderintos AB „Amber Grid“ investicijos


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ 2018–2021 m. investicijas, kurių bendra vertė siekia beveik 8,42 mln. Eur. Dalis lėšų finansuojama iš ES paramos fondų.

AB „Amber Grid“ dalį projektų įgyvendino 2018 m., kai kurios investicijos yra tęstinės ir bus pradėtos įgyvendinti ne vėliau negu 2020 m. Bendrovė atliko būtinus darbus magistralinio dujotiekio atšakoje į Girininkų dujų skirstymo stotį ir prijungė ją prie nuotolinio valdymo sistemos, taip pat atnaujino telemetrinę įrangą, įdiegė procesų vidinę svetainę, siekiant užtikrinti darbo efektyvumą.

Per artimiausius metus dėl padidėjusių srautų Mažeikių dujų apskaitos stotyje numatyta įrengti chromatografo spintą su temperatūros palaikymo bei pernašos linija (chromotografas turimas atsargoje), taip pat  bendrovė planuoja pakeisti uždarymo įtaisų (čiaupų) mazgus ir įrengti SCADA sistemą – tai yra būtina dujų perdavimo sistemos saugumui ir patikimumui užtikrinti bei didinti.

Be to, atsižvelgiant į diagnostinės sistemos rezultatus, 2019–2020 m. bus rekonstruojami arba remontuojami magistraliniai dujotiekiai, kuriuose įrengtos kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kameros, bendrovė taip pat modernizuos Panevėžio kompresorių stoties dujų filtrus, užtikrinant nuotolinę šio proceso kontrolę šiuolaikinėmis priemonėmis, atnaujins automatikos ir elektronikos sistemas Utenos dujų skirstymo stotyje, atliks kitus darbus, būtinus užtikrinti gamtinių dujų perdavimo sistemos patikimumą ir saugumą.

AB „Amber Grid“ suderintų investicijų įtaka gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų viršutinei ribai vidutiniškai sudaro 4,77 Eur/MWh per parą / per metus, t. y. 2,09 proc.

 

Išsamiai susipažinti su Tarybos 2019 m. gruodžio 13  d. posėdžio medžiaga galite čia.