Įeiti
Publikuota: 2019.12.13. Atnaujinta:

Leidimai gaminti elektros energiją ir plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išdavė leidimus gaminti elektros energiją VšĮ Vilniaus rajono centrinei poliklinikai, UAB „Hoda“, Plungės rajono savivaldybės administracijai, UAB S2LT (anksčiau išduotas leidimas UAB „XXT“ pripažintas netekusiu galios), VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei išduoti du leidimai, UAB „Laukinukės“ – 3 elektros energijos gamybos leidimai (anksčiau išduoti leidimai UAB „Senas laikraštis“, UAB „Paliesiai“ ir UAB „DIJ invest“ pripažinti netekusiais galios).

Taip pat išduoti leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Kauno r. Ringaudų pradinei mokyklai, UAB „Degaičių vėjas“, AB „Klaipėdos mediena“, UAB „Žemaičių virvės“,  UAB „Dzūkija“, UAB „Molenda“, UAB „Molenda“ (Mergalaukio k. v.), UAB „Profileksas“ (anksčiau išduotų dviejų leidimų galiojimas panaikintas) ir MTLT valdymas, UAB.

Ūkio subjektai, norėdami vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje, privalo gauti Tarybos leidimą. Kreipiantis dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, be kitų privalomų dokumentų reikalinga pateikti ir tinklų operatoriaus išduotų elektrinės išankstinių prijungimo prie energetikos tinklų sąlygų kopiją.

Tarybos leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nereikalingas, jeigu asmuo numato statyti ar įrengti elektros energijos gamybos pajėgumus, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 30 kW ir juose gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams, nepatiekiant elektros energijos į elektros tinklus, arba asmuo siekia tapti gaminančiu vartotoju ir numato statyti ar įrengti elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos pajėgumus, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 30 kW.

Tarybos leidimas gaminti elektros energiją nereikalingas, jeigu asmuo numato gaminti elektros energiją ne didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos įrenginiuose.

Išduotų leidimų gaminti elektros energiją ir plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus sąrašas skelbiamas čia.