Įeiti
Publikuota: 2019.12.05. Atnaujinta:

Kėdainių vartotojams keisis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) įvertino UAB „Kėdainių vandenys“ faktines veiklos sąnaudas ir suderino perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas: vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, bus taikoma 2,31 Eur/m3 (be PVM) kaina, t. y. 5 proc. didesnė, palyginus su šiuo metu galiojančia.

Apskaitos kaina nesikeičia – gyventojai mokės 1,41 Eur/ butui per mėn. (be PVM).

UAB „Kėdainių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, perkantiems
paslaugas bute (be PVM)

Kedainiai_2019_12_05.jpg

Paslaugų kaina gyventojams didėja dėl išaugusių nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pradėjus eksploatuoti naują ilgalaikį turtą (siurbliai, orapūtės ir kita veiklai vykdyti būtina įranga), taip pat didesnio darbo užmokesčio fondo. Tačiau kainos augimą sumažino didėjanti geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų realizacija bei pigiau įsigyta elektros energija.

Tarybos suderintos kainos bus pradėtos taikyti jas patvirtinus Kėdainių rajono savivaldybės tarybai. Įsigaliojus naujoms kainoms, gyventojų už paslaugas mokama suma sudarys 1,33 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4 proc. vidutinių šeimos pajamų.

Šiuo metu taikomos UAB „Kėdainių vandenys“ paslaugų kainos galioja nuo 2019 m. vasario  1 d.

 

Išsamiai susipažinti su Tarybos 2019 m. gruodžio 5  d. posėdžio medžiaga galite čia.