Įeiti
Publikuota: 2019.12.05. Atnaujinta:

Išduoti leidimai gaminti elektros energiją ir plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išdavė leidimus gaminti elektros energiją UAB „Stronglasas“, UAB „Viko LT“ (anksčiau išduotas leidimas UAB „VILNIAUS KONSERVAI“ pripažintas netekusiu galios), UAB „Gamega“, Tauragės profesinio rengimo centrui, Šilutės Pamario pagrindinei mokyklai, Umega Group, AB, ir P. A. (anksčiau išduotas leidimas UAB „EMPA LT“ pripažintas netekusiu galios).

Taip pat išduoti leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus – UAB „Horreum“, UAB „Lyra group“, UAB „Molenda“, UAB „Utenos šilumos tinklai“, Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybai ir UAB „LT Technologies“.

Taryba atsisakė išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB „Ekoinversta“, nepateikus visų privalomų dokumentų leidimui gauti. Ūkio subjektas, turėdamas visus privalomus dokumentus, gali pakartotinai kreiptis į Tarybą.

Ūkio subjektai, norėdami vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje, privalo gauti Tarybos leidimą. Kreipiantis dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, be kitų privalomų dokumentų reikalinga pateikti ir tinklų operatoriaus išduotų elektrinės išankstinių prijungimo prie energetikos tinklų sąlygų kopiją.

Tarybos leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nereikalingas, jeigu asmuo numato statyti ar įrengti elektros energijos gamybos pajėgumus, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 30 kW ir juose gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams, nepatiekiant elektros energijos į elektros tinklus, arba asmuo siekia tapti gaminančiu vartotoju ir numato statyti ar įrengti elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos pajėgumus, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 30 kW.

Tarybos leidimas gaminti elektros energiją nereikalingas, jeigu asmuo numato gaminti elektros energiją ne didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos įrenginiuose.

 

Išduotų leidimų gaminti elektros energiją ir plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus sąrašas skelbiamas čia.