Įeiti
Publikuota: 2019.12.05. Atnaujinta:

Birštono vartotojams šilumos kaina nustatyta su pažeidimais


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), patikrinusi Birštono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas UAB „Birštono šiluma“ šilumos kainos dedamąsias tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams, konstatavo, kad į kainą įskaičiuotos per didelės bendrovės nepadengtos sąnaudos, susidariusios dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų kuro sąnaudų skirtumo, ir per mažos sąnaudos elektros energijai įsigyti, vandens technologinėms reikmėms, darbo užmokesčiui bei kt.

Birštono savivaldybės taryba šiuos pažeidimus turi ištaisyti per 30 kalendorinių dienų terminą, to nepadarius, šilumos kaina gali būti nustatyta vienašališkai.

Šiuo metu vartotojams taikoma UAB „Birštono šiluma“ šilumos kaina yra nustatyta vienašališku Tarybos sprendimu.

 

Išsamiai susipažinti su Tarybos 2019 m. gruodžio 5  d. posėdžio medžiaga galite čia.