Įeiti
Publikuota: 2019.05.31. Atnaujinta:

Komisija nustatė didžiausiąją kainą ir atskaitinę kainą elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių aukcionui


Atsižvelgiant į Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus ir tai, kad 2019 m. rugsėjo 2 d. bus organizuojamas pirmasis technologiškai neutralus aukcionas, Komisija nustatė elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių didžiausiąją kainą – 48,93 Eur/MWh ir atskaitinę kainą45,07 Eur/MWh, kurios bus naudojamos maksimaliam aukciono laimėtojo priedui prie biržos kainos (kainos priedas) apskaičiuoti.

Maksimalus aukciono laimėtojo kainos priedas, dėl kurio vyksta aukcionas, yra apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp didžiausiosios kainos ir atskaitinės kainos. Aukciono dalyviai galės teikti siūlymus dėl pageidaujamo kainos priedo (jis gali būti mažesnis nei maksimalus), o laimėtojas bus išrinktas pagal pasiūlytą mažiausią kainos priedą.

Konkretus aukciono laimėtojui mokamas kainos priedas priklausys nuo elektros energijos kainų biržoje, tačiau bet kuriuo atveju jis negalės viršyti Komisijos nustatytos didžiausiosios kainos, t. y. elektros energijos kainai biržoje viršijus nustatytą didžiausiąją kainą, priedas nebus mokamas, nes ūkio subjektas pasidengs sąnaudas iš kainos, gaunamos biržoje.

1 pav. Skatinimo schemos pavyzdys: didžiausioji kaina, atskaitinė kaina ir aukciono laimėtojui (-ams) mokamas kainos priedas

aukcionai_2019_05_31.jpg

Aukciono laimėtojui (-ams) skatinimas bus taikomas 12 metų. 2019 m. aukcione numatomas paskirstyti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekis – 0,3 TWh.

Didžiausioji kaina apskaičiuojama įvertinus 1 MWh elektros iš atsinaujinančių išteklių pagaminti reikalingas sąnaudas, naudojant technologiškai efektyviausias technologijas (šiuo konkrečiu atveju buvo vertinamos saulės ir vėjo technologijos). Atskaitinė kaina nustatoma pagal 3 paskutinių metų elektros energijos kainas biržoje, t. y. kaina, kurią ūkio subjektas pagrįstai gali tikėtis gauti parduodamas biržoje elektros energiją, pagamintą iš atsinaujinančių išteklių.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. gegužės 30 d. posėdžio medžiaga galite čia, su 2019 m. gegužės 31 d. posėdžio medžiaga – čia.