Įeiti
Publikuota: 2019-05-30. Atnaujinta:

Suderinta Lietuvai tenkanti investicijų dalis, įgyvendinant bendro intereso projektą – Dujotiekio tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumų didinimas


Komisija suderino Lietuvai tenkančią bendro intereso projekto „Dujotiekio tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumų didinimas" investicijų dalį – 4,7 mln. Eur. Bendra projekto vertė – 10,2 mln. Eur.

Komisijos suderinta investicijų suma bus skiriama Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemai gerinti –  Kiemėnų gamtinių dujų matavimo stoties pajėgumų didinimui ir Panevėžio dujų kompresorių stoties teritorijoje esančio dujotiekio pertvarkymui. Latvijai tenkanti investicijų dalis skirta šios šalies gamtinių dujų sistemos pritaikymui 50 bar slėgiui. Įgyvendinus investicinį projektą, bus padidinti maksimalūs pajėgumai į abi šalis iki 125 GWh/d.

Atsižvelgiant į atliktą tarpvalstybinę kaštų ir naudos analizę, kiekviena projekto šalis gauna teigiamą grynąją naudą, todėl patiriami kaštai bus dengiami atitinkamos šalies perdavimo sistemos operatoriaus.

Jei investicijų projekto dalis nebūtų finansuojama ES lėšomis, numatytų atlikti investicijų įtaka reguliuojamai AB „Amber Grid" gamtinių dujų perdavimo paslaugos kainos viršutinei ribai sudarytų vidutiniškai 0,0093 Eur/MWh (arba 1,05 proc.) per metus (2019 metams nustatyta kainos viršutinė riba – 0,88 Eur/MWh).

Taip pat Komisija rekomendavo AB „Amber Grid" kartu su Latvijos perdavimo sistemos operatoriumi teikti paraišką Inovacijų ir tinklų programų vykdomajai įstaigai, siekiant maksimaliai galimos finansinės paramos šiam projektui įgyvendinti iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės. Bendro intereso projektams maksimalus galimas finansavimas siekia iki 75 proc.

                     

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. gegužės 30 d. posėdžio medžiaga galite čia.