Įeiti
Publikuota: 2019-05-30. Atnaujinta:

Keičiasi mažųjų gamtinių dujų skirstymo įmonių tarifai buitiniams vartotojams


Nuo 2019 liepos 1 d. UAB „Fortum Heat Lietuva" aptarnaujami buitiniai vartotojai už gamtinių dujų kub. m mokės 8 proc. mažiau, AB agrofirmos „Josvainiai" tarifai vidutiniškai didėja 5–6 proc. Metų viduryje perskaičiuojama tik kintamoji tarifo dalis (už suvartotą kiekį), pastovioji tarifo dalis nesikeičia.

UAB „Fortum Heat Lietuva" tarifas buitiniams vartotojams iš esmės mažėja dėl prognozuojamos beveik 24 proc. mažesnės gamtinių dujų įsigijimo kainos: 2019 m. II pusm. į tarifą įskaičiuota gamtinių dujų (produkto) kaina sudaro 21,40 Eur/MWh, t. y. 24,39 proc. mažesnė, palyginus su dabar taikoma (26,62 Eur/MWh).

1 lentelė. UAB „Fortum Heat Lietuva" gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams 2019 m. I ir II pusm. palyginimas

 2019 m. I pusm. 2019 m. II pusm. Pokytis, proc.
Pastovioji tarifo dalis (su PVM), Eur/mėn. 4,314,31-
Kintamoji tarifo dalis (su PVM), Eur/m30,610,56-8,20


AB agrofirmos „Josvainiai" gamtinių dujų tarifų nežymų augimą leidžia kompensuoti prognozuojama mažesnė gamtinių dujų (produkto) įsigijimo kaina: 2019 m. II pusm. ji sudarys 18,57 Eur/MWh, t. y. bus 36 proc. mažesnė, negu taikoma šiuo metu (25,27 Eur/MWh). AB agrofirma „Josvainiai" 2018 m. II pusm. nesusirinko 2155,32 Eur dėl buitiniams vartotojams įskaičiuotos mažesnės gamtinių dujų įsigijimo kainos, nei faktiškai bendrovė mokėjo už gamtines dujas.

2 lentelė. AB agrofirmos „Josvainiai"  gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams 2019 m. I ir II pusm. palyginimas

 Nuo 2019 m. sausio 1 d.Nuo 2019 m. liepos 1 d.Pokytis, proc.
I gr. (su PVM)   
Pastovioji tarifo dalis, Eur/mėn. su PVM0,630,63-
Kintamoji tarifo dalis, Eur/m3 su PVM0,480,51+6,25
II gr. (su PVM)   
Pastovioji tarifo dalis, Eur/mėn. su PVM3,993,99-
Kintamoji tarifo dalis, Eur/m3 su PVM0,420,44+4,76

I grupė – suvartoja iki 300 m3 gamtinių dujų per metus;
II grupė – suvartojantiems nuo 300 m3 iki 20 tūkst. m3 gamtinių dujų per metus.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. gegužės 30 d. posėdžio medžiaga galite čia.