Įeiti
Publikuota: 2019-05-27. Atnaujinta:

Keičiasi reikalavimai šilumos sektoriaus įmonių sąnaudų paskirstymui


Komisija, siekdama tobulinti šilumos sektoriaus reguliavimą bei didesnio aiškumo rinkos dalyviams, 2019 m. gegužės 24 d. posėdyje pritarė Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo ir Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimams.

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo esminiai pakeitimai:
• Elektra, pagaminta savuose šaltiniuose, paskirstoma įvertinus tiesiogines, netiesiogines ir bendrąsias elektros energijos gamybos kogeneracinėje jėgainėje sąnaudas.
• Šilumos tiekėjams, kurių centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemose neveikia nepriklausomi šilumos gamintojai (NŠG), netaikomas reikalavimas sąnaudas išskaidyti į šilumos (produkto) gamybos ūkio subjekto šilumos šaltiniuose bei į šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo sąnaudas.

Šilumos kainų nustatymo metodikos esminiai pakeitimai:
• CŠT sistemose, kuriose veikia bent vienas NŠG, iki 2018 m. gruodžio 31 d. šilumos tiekėjui susidaręs skirtumas tarp įsigyto kuro ir/ar pirktos šilumos iš NŠG kainų skirtumo ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro/įsigyjamos šilumos kainų yra kompensuojamas: CŠT susirinkus daugiau lėšų, nei faktiškai patirta sąnaudų, skirtumas grąžinamas vartotojams, ir atvirkščiai: CŠT faktiškai patyrus daugiau sąnaudų, nei susirinko iš vartotojų, skirtumas grąžinamas CŠT.
Nuo 2019 m. sausio 1 d keičiasi kainodaros modelis: CŠT sistemose, kur veikia bent vienas NŠG, šilumos tiekėjui bus nustatomas leistinas metinis pajamų lygis. Todėl perskaičiuojant šilumos kainą bus vertinamos visos faktiškai patirtos sąnaudos, palyginus su leistinu pajamų lygiu.
• Tuo atveju, jei ūkio subjekto papildomai gautų pajamų grąžinimas išdėstomas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį, papildomai nustatoma palūkanų norma, atitinkanti Lietuvos banko pinigų finansų įstaigų paskolų euro zonos ne finansų bendrovėms likučių palūkanų normos svertinį vidurkį atitinkamu laikotarpiu.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. gegužės 24 d. posėdžio medžiaga galite čia.