Įeiti
Publikuota: 2019-05-24. Atnaujinta:

Nustatyta nauja UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ šilumos bazinė kaina


Komisija nustatė UAB „Litesko" filialui „Biržų šiluma" šilumos bazinę kainą naujam 3 metų reguliavimo periodui – 8,56 ct/kWh be PVM (galiojanti šiuo metu bazinė kaina – 8,44 ct/kWh be PVM).

Komisija konstatavo, kad ankstesniais laikotarpiais UAB „Litesko" filialas „Biržų šiluma" dėl kuro kainų sąnaudų ir pajamų neatitikties vartotojams faktiškai taikytoje šilumos kainoje susirinko 91 tūkst. Eur papildomų pajamų – dėl jų grąžinimo termino turės nuspręsti Biržų rajono savivaldybės taryba, nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.  

Taip pat Komisija bendrovei apskaičiavo beveik 30 tūkst. Eur mažiau būtinųjų sąnaudų veiklai vykdyti (sumažintos einamojo remonto ir aptarnavimo, nusidėvėjimo, kuro įsigijimo sąnaudos ir kt.).

UAB „Litesko" filialo „Biržų šiluma" šilumos kainos, ct/kWh be PVM

birzai_2019_05_23.jpg

Naujos UAB „Litesko" filialo „Biržų šiluma" šilumos bazinės kainos kuro struktūra: biokuras (skiedros) – 70 proc., medžio granulės – 20 proc.,  gamtinės dujos – 10 proc.

Keičiasi ir karšto vandens kaina: projekcinė 2019 m. gegužės mėn. kaina daugiabučių namų vartotojams – 8,59 Eur/m3  (  šiuo metu taikoma – 8,49 Eur/m3).

UAB „Litesko" filialas „Biržų šiluma"  2013–2018 m. į šilumos ūkį investavo 1,62 mln. Eur (25 proc. reikalingos sumos buvo finansuota iš ES struktūrinių fondų). Bendrovė rekonstravo šilumos tiekimo tinklus Biržų mieste, atliko vandens šildymo katilo remontą ir kt.

Bendrovė vykdo veiklą Biržų miesto ir Rinkuškių kaimo (Biržų r.) teritorijose – šiluma aprūpinami 2 827 vartotojai, iš kurių 94 proc. yra gyventojai.

Komisijos nustatytos naujos UAB „Litesko" filialo „Biržų šiluma" šilumos kainos dedamosios įsigalios Biržų rajono savivaldybės tarybai patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. gegužės 24 d. posėdžio medžiaga galite čia.