Įeiti
Publikuota: 2019-05-24. Atnaujinta:

Mažėja UAB „Intergas“ gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams


Nuo 2019 m. liepos 1 d. UAB „Intergas" aptarnaujami buitiniai vartotojai už gamtinių dujų kub. m. mokės vidutiniškai 7–8 proc. mažiau.

Mažesnius gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams lėmė prognozuojama mažesnė gamtinių dujų įsigijimo kaina: 2019 m. II pusm. – 22,14 Eur/MWh, t. y. 11,5 proc. mažesnė, nei įskaičiuota į 2019 metų I pusm. tarifą (25,02 Eur/MWh).

Gamtinių dujų tarifas buitiniams vartotojams susideda iš pastovios dalies (mokama kas mėnesį, nepriklausomai nuo suvartotų gamtinių dujų kiekio) ir kintamosios – mokama už suvartotą gamtinių dujų (kub. m) kiekį. Metų viduryje perskaičiuojama tik kintamoji tarifo dalis.

UAB „Intergas" gamtinių dujų tarifai (su PVM) buitiniams vartotojams 2019 m. I ir II pusm.

 Mato vnt.Nuo 2019 m. sausio 1 d.Nuo 2019 m. liepos 1 d.Pokytis, proc.
I pogrupis
Pastovioji tarifo dalisEur/mėn. 1,45 1,45 -
Kintamoji tarifo dalisEur/m30,570,53-7,0
II pogrupis
Pastovioji tarifo dalisEur/mėn. 1,45 1,45 -
Kintamoji tarifo dalisEur/m30,51 0,47 -7,8

I pogrupis – suvartoja iki 300 m3 dujų per metus;
II pogrupis – suvartoja nuo 300 m3 iki 20
tūkst. m3 gamtinių dujų per metus.


Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. gegužės 24 d. posėdžio medžiaga galite čia.