Įeiti
Publikuota: 2019-05-22. Atnaujinta:

Pasirašytas reguliavimo institucijų bendradarbiavimo susitarimas dėl sklandaus Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizacijos su kontinentine Europa projekto įgyvendinimo


Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos nacionalinės reguliavimo institucijos, suprasdamos Baltijos šalių elektros sistemos integracijos į kontinentinės Europos tinklą svarbą, 2019 m. gegužės 13 d. pasirašė bendradarbiavimo susitarimą (susipažinti galite čia) dėl Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizacijos su kontinentine Europa sinchronizacijos projekto įgyvendinimo.

Tai svarbus žingsnis, kuris įtvirtina koordinuotą reguliuotojų požiūrį ir įsipareigojimus įgyvendinant Sinchronizacijos projektą, leis užtikrinti sklandų investicinių projektų derinimo procesą, įskaitant sprendimo priėmimą dėl tarpvalstybinių sąnaudų, kurios bus patirtos įgyvendinant su sinchronizacija susijusius projektus, pasidalijimą. Taip pat bendradarbiavimo susitarime numatytas glaudaus bendradarbiavimo su perdavimo sistemos operatoriais ir tarp reguliuotojų procesas, konfidencialumo įsipareigojimų ir kiti esminiai bendradarbiavimo aspektai.

2019 m. kovo mėn. Europos Komisija skyrė finansavimą sinchronizacijos I etapo projektui: trims Baltijos šalims iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (angl. Connecting Europe Facility, CEF) iš viso skirta 323 mln. Eur, iš šios sumos 125 mln. Eur – Lietuvos elektros energetikos sistemai. Visos šios priemonės leis užtikrinti patikimą Baltijos šalių elektros energijos sistemų veikimą, integruojant jas į Europos tinklus ir sinchronizuojant su jais.