Įeiti
Publikuota: 2019-05-22. Atnaujinta:

Pakartotinė viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo


Komisija, siekdama užtikrinti, kad reguliuojami ūkio subjektai viešai skelbtų visą privalomą informaciją apie vykdomą veiklą, teikiamas paslaugas ir jų kainas, pakartotinei viešajai konsultacijai teikia naujos redakcijos Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašą.

Esminiai pakeitimai po pirmosios viešosios konsultacijos:
• atsisakyta nuostatų, kurios reglamentuotos kituose teisės aktuose (pvz., neliko nuostatos, įpareigojančios asmenis, turinčius šilumos tiekimo licenciją, viešai skelbti šilumos kainas ir kainų dedamąsias ir kt.);
• nustatytas aiškus viešai skelbiamos informacijos periodiškumas (jei ūkio subjektų veiklą reglamentuojantys teisės aktai ir aprašas nenurodo kitaip, vieša (viešai skelbiama) informacija skelbiama per 5 darbo dienas nuo jos gavimo, patvirtinimo ar pasikeitimo;
• Komisijos interneto svetainėje numatoma skelbti privalomos viešinti informacijos sąrašus pagal atskirus sektorius.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2019 m. birželio 5 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".