Įeiti
Publikuota: 2019-05-20. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl parengtų vartotojų skundų nagrinėjimo taisyklių


Komisija, atsižvelgdama į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. pradės darbą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) – sujungiamos Komisijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos kompetencijos, parengė ir teikia viešajai konsultacijai Vartotojų skundų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisykles.

Nuo 2019 m. liepos 1 d. bus nagrinėjami vartotojų skundai:
• dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų;
• dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių atsijungimo nuo jų techninių sąlygų;
• dėl energetikos įmonių atliekamo energijos tiekimo, skirstymo, perdavimo, laikymo ar neveikimo;
• dėl teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ar (ir) sistemomis nesuteikimo;
• dėl kitų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi.

PROJEKTAS  paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2019 m. gegužės 29 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".