Įeiti
Publikuota: 2019-05-20. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių


Komisija, atsižvelgdama į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. pradės darbą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) – sujungiamos Komisijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos kompetencijos, parengė ir teikia viešajai konsultacijai Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisykles.

Siūlomi esminiai pakeitimai nuo 2019 m. liepos 1 d.:
• numatyta teisė išskirti vieną ar kelis prašyme nagrinėti ginčą nurodytus reikalavimus ir juos nagrinėti;
• aiškiai apibrėžta vartotojo / ūkio subjekto teisė pirmiausiai kreiptis į skundžiamą įmonę, manant, kad jo teisės pažeistos;
• atsisakyta pareigos informuoti ginčo šalis apie ginčo nagrinėjimą rašytinės procedūros tvarka.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2019 m. gegužės 29 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".