Įeiti
Publikuota: 2019-05-17. Atnaujinta:

Komisija suderino UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ investicinius projektus


Komisija, siekdama užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą vartotojams, suderino UAB „Mažeikių šilumos tinklai" 2019–2021 m. numatytus įgyvendinti investicinius projektus, kurių bendra vertė –  4,64 mln. Eur. Pusę darbams atlikti reikalingų lėšų numatoma finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

UAB „Mažeikių šilumos tinklai" planuoja nuo Mažeikių katilinės iki Reivyčių gyvenvietės nutiesti naują 5,1 km ilgio šilumos tiekimo trasą. Pastačius trasą bus uždaryta Reivyčių katilinė, kurios įrenginiai yra techniškai susidėvėję. Planuojamų prijungti prie centralizuoto šilumos tinklo naujų vartotojų numatomas metinis šilumos suvartojimas 402,32 MWh (prie Reivyčių katilinės prijungtų šilumos vartotojų metinis šilumos suvartojimas 2018 m. – 5 059,77 MWh).

Bendrovė numačiusi įgyvendinti du investicinius projektus, prijungiant naujus vartotojus – Mažeikių miesto gyventojų individualiuosius namus. Iš viso bus prijungti 109 nauji vartotojai, jų metinis šilumos suvartojimas turėtų siekti apie 3138,09 MWh. Dėl prijungtų naujų vartotojų išaugus šilumos suvartojimui, likusiems centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojams metinės šilumos tiekimo pastoviosios sąnaudos vidutiniškai mažės 67,9 tūkst. Eur.

Taip pat UAB „Mažeikių šilumos tinklai" planuoja rekonstruoti susidėvėjusius požeminiuose, nepraeinamuose kanaluose ir bekanaliu būdu paklotus 800 m ilgio šilumos tiekimo tinklus – jie bus pakeisti naujais, optimizuoto diametro ir klojimo trajektorijos, pramoniniu būdu izoliuotais tinklais. Planuojama, kad po rekonstrukcijos metiniai šilumos nuostoliai trasose vidutiniškai sumažės 89,93 MWh, atitinkamai mažės ir šilumos gamybos kintamos sąnaudos – vidutiniškai 2,11 tūkst. Eur per metus.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. gegužės 17 d. posėdžio medžiaga galite čia.