Įeiti
Publikuota: 2019-05-17. Atnaujinta:

Gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams nesikeis


2019 m. antrąjį pusmetį UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ aptarnaujami buitiniai vartotojai už gamtines dujas mokės tiek pat, kiek moka šiuo metu.

 

Stabilūs gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams išlieka dėl prognozuojamos mažesnės gamtinių dujų importo (produkto) kainos: 2019 m. II pusm. prognozuojama 17,79 Eur/MWh importo kaina, t. y. 26,8 proc. mažesnė, nei 2019 m. I pusm. (24,30 Eur/MWh).

 

Gamtinių dujų importo kainos sumažėjimas leidžia kompensuoti UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ nesurinktas 4,655 mln. Eur pajamas, kurios susidarė dėl į 2018 m. II pusm. buitiniams vartotojams įskaičiuotos mažesnės gamtinių dujų importo kainos, nei faktiškai bendrovė mokėjo už importuojamas gamtines dujas.

 

Lentelė. UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ 2019 m. I ir II pusm. gamtinių dujų tarifų (su PVM) buitiniams vartotojams palyginimas

Vartotojų pogrupisSuvartojamas gamtinių dujų kiekis per metusPastovioji tarifo dalis, Eur/mėn. (su PVM) ​ ​Kintamoji tarifo dalis, Eur/m3 (su PVM) ​ ​
  2019 m. I pusm.2019 m. II pusm.Pokytis, proc.2019 m. I pusm.2019 m. II pusm.Pokytis, proc.
I pogrupisQ ≤ 300 m³0,560,56-0,660,66-
II pogrupis300 m³ < Q ≤
20 000 m³
3,99 3,99 -0,460,46-
III pogrupisQ > 20 000 m³3,99 3,99 -0,450,45-


Gyventojai moka pastoviąją tarifo dalį (mokama kiekvieną mėnesį, nepriklausomai nuo suvartoto gamtinių dujų kiekio) ir kintamąją (mokama už suvartotą kiekį (m3) gamtinių dujų).

Gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams perskaičiuojami du kartus per metus, metų viduryje perskaičiuojama tik kintamoji tarifo dalis. 


Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. gegužės 17 d. posėdžio medžiaga galite čia.