Įeiti
Publikuota: 2019-05-10. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl šilumos ir vandentvarkos įmonių investicijų derinimo Komisijoje tvarkos aprašo pakeitimo


Komisija, siekdama aiškesnio teisinio reglamentavimo, parengė ir teikia viešajai konsultacijai Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo pakeitimo projektą.

Esminis pakeitimas – aiškiau reglamentuotas diskonto normos skaičiavimas finansinių rodiklių vertinimo atveju, numatant, kad skaičiavimuose taikoma nuosavo kapitalo dalis atitinka Investicijų grąžos normos nustatymo metodikoje nustatytą optimalų dydį, t. y. 40 proc.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2019 m. gegužės 24 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".