Įeiti
Publikuota: 2019-05-10. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties


Komisija, siekdama užtikrinti teikiamų reguliuojamos veiklos ataskaitų kokybę, t. y., kad  auditorių ar audito įmonių Komisijai teikiamos ataskaitos leistų visiškai įsitikinti sąnaudų pagrįstumu, teikia viešajai konsultacijai Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties projektą. 

Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninė užduotis skirta energetikos įmonių, geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrai atlikti.

Reguliuojami ūkio subjektai rengia reguliuojamosios veiklos ataskaitas ir užtikrina, kad pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams per 4 mėnesius pagal Komisijos patvirtintą ar pratęstą galioti techninę užduotį būtų atlikta reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikra dėl ataskaitų atitikties Komisijos patvirtintiems reguliavimo apskaitos sistemos reikalavimams ir (ar) metodui, ir (ar) modeliui ir reguliuojamosios veiklos ataskaitos, reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ataskaita ir (ar) išvada pateiktos Komisijai.

Jeigu licenciją išdavė savivaldybės institucija, tai energetikos įmonė reguliuojamosios veiklos ataskaitas, reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ataskaitą ir (ar) išvadą pateikia licenciją išdavusiai institucijai tokia pačia tvarka ir terminais, kaip ir teikiant Komisijai.

Nuostatas, susijusias su Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikra, numatoma taikyti atliekant 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių finansinių metų Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrą.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2019 m. gegužės 24 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".