Įeiti
Publikuota: 2019-05-07. Atnaujinta:

Patvirtinti bendri elektros jėgainių parko modulių prijungimo prie tinklo techniniai reikalavimai


Komisija, atsižvelgdama į Europos Komisijos reglamento dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi aukštosios (ne žemesnės nei 110 kV) įtampos nuolatinės srovės sistemų ir nuolatinės srovės linija jungiamų elektros jėgainių parko modulių prijungimo prie tinklo reikalavimai, patvirtino AB „Litgrid" parengtus Bendruosius techninius aukštosios įtampos nuolatinės srovės sistemų ir nuolatinės srovės linija jungiamų elektros jėgainių parko modulių prijungimo prie tinklo reikalavimus.

Šie reikalavimai – dažnio stabilumo, reaktyviosios galios ir įtampos reikalavimai, tinklo charakteristika ir kt. – bus taikomi prie perdavimo tinklo prijungiamoms naujoms aukštosios įtampos elektros jėgainėms, užtikrinant patikimą ir saugų perdavimo sistemos darbą. Jeigu aukštosios įtampos elektros jėgainė šių reikalavimų neatitinka, perdavimo sistemos operatorius gali atsisakyti ją prijungti.

Šie reikalavimai netaikomi tuo atveju, jeigu prijungiamos jėgainės įtampa yra žemesnė nei 110 kV ir (arba) ji yra salose, kurių energetikos sistema nėra sinchroniškai sujungta su žemyninės Europos, Didžiosios Britanijos, Šiaurės Europos, Airijos ir Šiaurės Airijos arba Baltijos sinchronine zona.


Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. gegužės 7 d. posėdžio medžiaga galite čia.