Įeiti
Publikuota: 2019-06-28. Atnaujinta:

Patvirtintos Disbalanso pirkimo−pardavimo sutarties standartinės sąlygos pagal ES reglamento reikalavimus


Komisija, atsižvelgdama į EK reglamento (ES) Nr. 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės, reikalavimus, 2019 m. birželio 27 d. posėdyje patvirtino AB „Litgrid“ parengtas Disbalanso pirkimo−pardavimo sutarties standartines sąlygas, kurios bus taikomos Lietuvoje veikiantiems ūkio subjektams.

 

Patvirtintos standartinės disbalanso pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygos užtikrins vienodas bei nediskriminuojančias veiklos sąlygas visiems sistemos naudotojams, aiškiai reglamentuojant rinkos dalyvių ir perdavimo sistemos operatoriaus tarpusavio įsipareigojimus, balanso grafikų teikimo, keitimo ir tikslinimo sąlygas, atsiskaitymo tvarką.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. birželio 27 d. posėdžio medžiaga galite čia.