Įeiti
Publikuota: 2019-06-28. Atnaujinta:

Patvirtinta Bendra koordinuoto apkrovų perskirstymo ir kompensacinės prekybos metodika Baltijos regionui


Komisija, vadovaudamasi Europos Komisijos Reglamentu, kuriuo nustatomos pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairės, 2019 m. birželio 27 d. posėdyje patvirtino AB „Litgrid“ kartu su kitais Baltijos pralaidumo skaičiavimo regiono – Estijos, Latvijos, Švedijos, Lenkijos bei Suomijos – perdavimo sistemos operatoriais (PSO) parengtą Bendrąją visų Baltijos pralaidumo skaičiavimo regiono perdavimo sistemos operatorių apkrovų perskirstymo ar kompensacinės prekybos išlaidų pasidalijimo metodiką.

 

Patvirtinta Metodika užtikrins optimalų perdavimo infrastruktūros naudojimą, likviduojant perkrovas elektros energijos gamybos, prekybos ir tiekimo srityje.

 

Metodikoje numatytas patiriamų kompensacinės prekybos išlaidų padalijimas – šios išlaidos bus dalinamos tarp atitinkamų PSO, kurie atsakingi už apkrovų perskirstymą, ir įpareigojimas apkrovų perskirstymą bei kompensacinę prekybą vykdyti remiantis mažiausių kaštų principu, t. y. pirmiausia turi būti aktyvuojami pasiūlymai už mažiausią kainą, nepažeidžiant sistemos saugumo reikalavimų.


PSO taip pat numatyta pareiga rinkti statistinę informaciją apie apkrovų perskirstymą ir kompensacinę prekybą bei atitinkamai šiuos duomenis skelbti Europos PSO tinklo skaidrumo platformoje (angl. ENTSO-E Transparecy platform).

Ši Metodika papildo Komisijos 2018 m. lapkričio 16 d. patvirtintą Bendrąją koordinuotojo pralaidumo paskirstymo metodiką Baltijos pralaidumo skaičiavimo regionui ir 2018 m. vasario 14 d. patvirtintą Bendrąją visų Baltijos pralaidumo skaičiavimo regiono perdavimo sistemos operatorių koordinuoto apkrovų perskirstymo ir kompensacinės prekybos metodiką.  

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. birželio 27 d. posėdžio medžiaga galite čia.