Įeiti
Publikuota: 2019-06-28. Atnaujinta:

„BDR Thermea Group BV“ panaikintos lengvatinės atėjimo į rinką sąlygos


Atsižvelgiant į tai, kad Nyderlandų bendrovė „BDR Thermea Group BV“ kas du mėnesius neteikia informacijos apie gaminamo naujo elektros energijos gamybos eVita modulio (generatorių) pardavimus – tai privaloma pagal EK Reglamentą (ES) Nr. 2016/631, kuriuo nustatomi  generatorių  prijungimo  prie  elektros  energijos  tinklo  reikalavimai, – Komisija 2019 m. birželio 27 d. posėdyje panaikino bendrovei 2017 m. liepos mėn. sprendimu taikytas išimtines (lengvatines) atėjimo į rinką sąlygas.

 

Šiam sprendimui 2019 m. birželio 7 d. pritarė visos Baltijos šalių reguliavimo institucijos.

 

EK Reglamentas numatyto galimybę, suderinus su konkrečios šalies perdavimo ir skirstymo sistemos operatoriais,  naujoms technologijoms taikyti kitokius techninius parametrus (pvz., elektros dažniai gali neatitikti tinklo parametrų ir kt.), tačiau pažangiųjų technologijų gamintojas, kuriam taikomos lengvatinės atėjimo į rinką sąlygos, privalo reguliariai – kas du mėnesius – teikti reguliavimo institucijai informaciją apie savo veiklą. „BDR Thermea Group BV“ šios informacijos Komisijai neteikia nuo 2018 m. liepos 17 d.

 

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. birželio 27 d. posėdžio medžiaga galite čia.