Įeiti
Publikuota: 2019.06.28. Atnaujinta:

Nuo ko priklauso, kokio pogrupio gamtinių dujų tarifai taikomi vartotojui?


Gamtinių dujų vartotojai į atskirus pogrupius, kuriems taikomi skirtingi tarifai, priskiriami tik pagal faktinį suvartojimą. Tokį sprendimą priėmė Komisija, išnagrinėjusi vartotojo ir UAB „Lietuvos energijos  tiekimas“.

Vartotojo teigimu, UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ nepagrįstai atliko 2018 m. jo suvartoto gamtinių dujų kiekio perskaičiavimą ir pritaikė I pogr. tarifus. Vartotojo nuomone, bendrovė, skaičiuodama 2018 m. jo suvartotą gamtinių dujų kiekį, vertino tik per 11 mėn. (o ne 12 mėn.) deklaruotus kiekius, t. y. neįtraukė 2018 m. sausio mėn. deklaruoto ir apmokėto kiekio*, todėl bendras metinis kiekis nesiekė 501 kub. m, nuo kurio vartotojai priskiriami II pogr. (II pogr. vartotojai, palyginus su I pogr., moka mažiau už suvartotų gamtinių dujų kub. m). 

Komisija, patikrinusi vartotojo deklaruotus suvartotų gamtinių dujų kiekius ir laikotarpius, kada šie kiekiai buvo deklaruoti bei apmokėti, nustatė, kad vartotojo 2018 m. faktiškai suvartotas gamtinių dujų kiekis yra 406 kub. m, todėl UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ pagrįstai atliko perskaičiavimą, pritaikydama I pogr. nustatytus tarifus.

Tačiau Komisija pritarė vartotojo reikalavimui ir įpareigojo UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ 2019 m. taikyti II pogr. tarifus, nes gamtinių dujų tiekimo sutartyje vartotojas yra nurodęs, kad dujas naudoja šildymui. Metams pasibaigus bendrovė įvertins faktinį suvartotą gamtinių dujų kiekį ir, jam nesiekiant II pogr. būtino 501 kub. m kiekio, atliks perskaičiavimą ir pritaikys atitinkamo pogr. tarifus.   

Komisija papildomai informuoja, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. I pogr. priskiriami vartotojai, suvartojantys iki 300 kub. m dujų per metus (anksčiau – iki 500 kub. m), atitinkamai II pogr. – nuo 300  kub. m (anksčiau – nuo 500 kub. m).

 

* Pagal iki 2018 m. vasario mėn. galiojusią tvarką, vartotojai einamąjį mėnesį deklaruodavo (ir atsiskaitydavo) už prieš tai buvusį mėn. suvartotą gamtinių dujų kiekį.