Įeiti
Publikuota: 2019.06.27. Atnaujinta:

Patvirtintos vartotojų skundų nagrinėjimo ir ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklės


Atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. pradės darbą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) – sujungiamos Komisijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos kompetencijos, Komisija parengė ir patvirtino:

 

Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisykles, kuriose:

• numatyta teisė išskirti vieną ar kelis prašyme nagrinėti ginčą nurodytus reikalavimus ir juos atitinkamai nagrinėti;
• patikslintas ginčų taisyklių objektas (bus nagrinėjami vartotojų ir energetikos įmonių ginčai dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo);
• aiškiai apibrėžta vartotojo / ūkio subjekto teisė pirmiausiai kreiptis į skundžiamą įmonę, manant, kad jo teisės pažeistos;
• nelieka pareigos informuoti ginčo šalis apie ginčo nagrinėjimą rašytinės procedūros tvarka.

Vartotojų skundų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisykles, pagal kurias bus nagrinėjami vartotojų skundai dėl:   

• energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų;
• prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių atsijungimo nuo jų techninių sąlygų;
• energetikos įmonių atliekamo energijos tiekimo, skirstymo, perdavimo, laikymo ar neveikimo;
• teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ar (ir) sistemomis nesuteikimo;
• kitų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. birželio 27 d. posėdžio medžiaga galite čia.