Įeiti
Publikuota: 2019.06.27. Atnaujinta:

Įvertintas elektros energetikos įmonių finansinis pajėgumas


Komisija, atlikusi ūkio subjektų, vykdančių elektros energijos visuomeninio tiekimo, perdavimo ir skirstymo veiklas, finansinio pajėgumo įvertinimą, konstatavo, kad AB „Litgrid", UAB „Dainavos elektra", AB „Energijos skirstymo operatorius", AB „Lietuvos energijos gamyba", AB „Akmenės cementas", AB „Achema", AB „Lifosa" ir UAB „Lietuvos energijos tiekimas" 2018 m. finansinis pajėgumas yra pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti.

Nustatyta 2018 m. elektros energetikos sektoriaus infrastruktūros veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė – 1,69 (2017 m. – 2,10).

1 pav. Infrastruktūros veiklą vykdžiusių ūkio subjektų bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai, 2018 m.

 elektra_infrastruktura_2019_06_27.jpg

Visuomeninio elektros energijos tiekimo veiklą 2018 m. vykdė UAB „Lietuvos energijos tiekimas" ir UAB „Dainavos elektra". Pagal pajamų kriterijų UAB „Dainavos elektra" priskiriama infrastruktūros veiklai, o UAB „Lietuvos energijos tiekimas" veiklą vykdė nuo 2018 m. spalio 1 d., todėl tiekimo veiklos normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė nenustatoma.

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. birželio 27 d. posėdžio medžiaga galite čia.