Įeiti
Publikuota: 2019.06.20. Atnaujinta:

Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus parengtiems teisės aktų projektams


Atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. pradės darbą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) – Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos prijungiama prie Komisijos, todėl jos funkcijas vykdys VERT, Komisija parengė ir teikia viešajai konsultacijai šiuos teisės aktų projektus:

Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktų formas;

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų periodinių patikrinimų tvarkos aprašą;

Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo kaupimo ir naudojimo kontrolės bei duomenų pateikimo tvarkos aprašą;

Energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašą.

Projektai paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2019 m. birželio 25 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

 

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.