Įeiti
Publikuota: 2019.06.19. Atnaujinta:

Komisija skelbia 2019 m. I ketv. biokuro rinkos stebėsenos ataskaitą


Komisija, vykdydama energijos išteklių rinkos priežiūrą ir siekdama užtikrinti biokuro rinkos skaidrumą, dalyvių informuotumą, parengė ir skelbia Biokuro rinkos stebėsenos ataskaitą už 2019 m. I ketvirtį (ataskaitą atsisiųskite).

Komisija kas ketvirtį įvertina informaciją apie svarbiausius įvykius biokuro rinkoje, sudarytus sandorius biržoje, parduoto biokuro kiekius, koncentraciją rinkoje ir teikia apibendrintus duomenis rinkos dalyviams.

Svarbiausi 2019 m. I ketv. rodikliai:

Kainų pokyčiai

• vidutinė energijos išteklių biržoje nupirkto biokuro kaina, įskaitant transportavimo išlaidas, 2019 m. I ketv. siekė 198,34, Eur/tne, t.y. buvo 12,9 proc. didesnė nei pirkto pagal dvišales sutartis;
• 2019 m. I ketv. vidutinė biokuro kaina*, įskaitant transportavimo išlaidas, buvo 197,28 Eur/tne ir, palyginus su to paties 2018 m. laikotarpio kaina, didėjo 3,1 proc.;
• didžiausią rinkos dalį užimančio biokuro tiekėjo vidutinė kaina, įskaitant transportavimo išlaidas, siekė 176,85 Eur/tne, t. y. buvo 10,4 proc. mažesnė nei bendra rinkos kaina;
• reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai biokurą pirko 9,7 proc. mažesne kaina nei centralizuotos šilumos tiekimo įmonės.

Kiekių dinamika

• 2019 m. I ketv. energijos išteklių biržoje sudaryti 1546 biokuro pirkimo–pardavimo sandoriai, kurių bendras kiekis siekė 81096 tne. Palyginti su 2018 m. I ketv., sandorių sudaryta  34,7 proc. mažiau, bendras sandorių kiekis (tne) mažėjo 37,7 proc.;
• energijos išteklių biržoje įsigyto biokuro kiekis sudarė 95,2 proc. viso rinkoje pirkėjams pristatyto biokuro;
• šilumai ir elektrai gaminti iš viso nupirkta 143 372,01 tne biokuro už 28 284,53 tūkst. Eur – 7,1 proc. mažiau nei 2018 I ketv.  Didžioji nupirkto biokuro dalis (82,0 proc.) tenka centralizuoto šilumos tiekimo įmonėms;
• daugiausia perkama medienos kilmės biokuro (medienos skiedrų), 2019 m. I ketv. tai sudarė 97,7 proc.

Rinkos dalyviai ir koncentracija

• biokuro rinkoje pastebimas dalyvių skaičiaus augimas: šių metų pirmą ketvirtį rinkoje veikė 60 pirkėjų ir 132 pardavėjai (iš viso 192), 2018 m. I ketv. – 177;
• mažėja koncentracija biokuro rinkoje: 2018 m. I ketv. didžiausias tiekėjas, užėmęs 18,0 proc. rinkos, 2019 m. I ketv. užėmė 10,1 proc. Keturi didžiausi biokuro tiekėjai kartu užima 33,19 proc. rinkos;
• stebima nedidelė koncentracija: centralizuotų šilumos tiekimo įmonių ir reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų HHI indekso reikmė 409,16.

 

* vidutinė biokuro kaina apskaičiuojama įvertinus tiek energijos išteklių biržoje, tiek pagal dvišales sutartis įsigyto biokuro sandorius.