Įeiti
Publikuota: 2019.06.18. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl parengtų teisės aktų projektų


Komisija, atsižvelgdama į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. pradės darbą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) – sujungiamos Komisijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos kompetencijos, parengė ir teikia viešajai konsultacijai:

Administracinių nusižengimų tyrimo, bylų nagrinėjimo ir nutarimų administracinių nusižengimų bylose vykdymo kontrolės Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos taisyklių projektą;

Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarkos projektą;

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo reikalavimų nevykdymo ir pažeidimo nagrinėjimo taisyklių projektą.

Naujos redakcijos Taikinamojo tarpininkavimo taisyklių projektą;

Naujos redakcijos Sankcijų skyrimo taisyklių projektą;

Nuo 2019 m. liepos 1 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) perims Valstybinės energetikos funkcijas, todėl būtina patvirtinti taisykles ir / ar papildyti šiuo metu galiojančius teisės aktus, užtikrinant tinkamą numatytų funkcijų įgyvendinimą.

Teisės aktų projektai paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2019 m. birželio 21 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.