Įeiti
Publikuota: 2019.06.12. Atnaujinta:

Komisija įvertino, ar reguliuojami energijos gamintojai biokurą įsigyja ekonomiškai naudingiausiu būdu


Komisija, įvertinusi 46 centralizuoto šilumos tiekimo įmonių (įskaitant įmonių filialus) ir 14 reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų biokuro įsigijimo sandorius 2018 m., pažeidimų nenustatė: reguliuojami gamintojai biržoje įsigijo 100 proc. reikalingo biokuro kiekio arba turėjo objektyvių priežasčių – biržoje nebuvo reikiamos rūšies biokuro arba pirkti pagal dvišales sutartis buvo ekonomiškai naudingiau*.

Pagal Energijos išteklių rinkos įstatymą nuo 2016 m. biržoje privaloma įsigyti 100 proc. biokuro (2015 m. šis kiekis turėjo būti ne mažesnis nei 50 proc., 2014 m. – ne mažesnis nei 10 proc.).

„Tai pirmi metai nuo 2015-ųjų, kai Komisija, patikrinusi reguliuojamų įmonių biokuro įsigijimo sandorius, nenustatė pažeidimų. Šilumos tiekėjai ir reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai biokurą įsigyja vartotojams naudingiausiomis sąlygomis ir optimalia kaina“, – sako Komisijos pirmininkė Inga Žilienė. 

Reikalavimas biržoje įsigyti 100 proc. biokuro netaikomas tuo atveju, jei pagrindžiama, kad energijos išteklių biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo kiekio atitinkamos rūšies biokuro arba kitur tai buvo galima padaryti ekonomiškai naudingiau. 2018 m. dėl objektyvių priežasčių biržoje 100 proc. reikalingo biokuro kiekio neįsigijo 22 šilumos tiekimo įmonės ir 8 reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai.

*Pagal dvišales sutartis įsigyjamas biokuras turi būti ne mažiau kaip 5 proc. pigesnis, nei perkant biržoje.  

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. birželio 12 d. posėdžio medžiaga galite čia.