Įeiti
Publikuota: 2019.04.08. Atnaujinta:

Nepriklausomų šilumos gamintojų rinkos apžvalga


Komisija, apibendrinusi nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG), kurie pagamintą šilumą tiekia į centralizuotus šilumos tinklus, pateiktus duomenis apie pagamintą šilumos kiekį, kainas ir prekybą biržoje, parengė ir skelbia 2018 m. NŠG gaminamos šilumos rinkos apžvalgą (atsisiųskite). 

Esminiai 2018 m. įvykiai:
• NŠG skaičius sumažėjo 4,3 proc.: 2018 m. pabaigoje veiklą vykdė 44 NŠG, 2017 m. pabaigoje – 46.
• Nežymiai (1,8 proc.) mažėjo instaliuota katilinių galia – nuo 1920,59 MW 2017 m. pabaigoje iki 1886,49 MW 2018 m. pabaigoje.
• 2018 m., palyginus su 2017 m., NŠG pardavė 2,2 proc. mažesnį šilumos kiekį:  2018 m. parduota 2776,0 tūkst. MWh šilumos, 2017 m. – 2836,7 tūkst. MWh. NŠG parduodama šiluma sudarė 30,8 proc. Komisijos licencijuojamų šilumos tiekėjų į tinklus patiekiamos šilumos.
• Didžiausias šilumos kiekis NŠG segmente buvo pagamintas iš atsinaujinančių energijos išteklių: 2018 m. pagaminta 91,6 proc. (2017 m. – 90,1 proc.), atitinkamai iš iškastinio kuro pagamintos šilumos kiekis 2018 m. sudarė 8,4 proc. (2017 m.– 9,9 proc.).
• Reguliuojami NŠG 2018 m., palyginti su 2017 m., pagamino 7,5 proc. daugiau šilumos: 2018 m. reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų dalis sudarė 48,6 proc., 2017 m. – 44,2 proc.
• 2018 m. svertinė NŠG parduotos šilumos kaina buvo 2,66 euro ct/kWh be PVM.
• Šilumą perkant iš NŠG už žemesnę kainą, nei kainuotų šilumos tiekėjui pagaminti savo gamybos įrenginiuose, šilumos vartotojai  2018 m. sumokėjo 9,2 mln. Eur mažiau, nei šilumą būtų gaminę tik šilumos tiekimo įmonės.

Apžvalga parengta remiantis NŠG ir Komisijos licencijuojamų šilumos tiekėjų pateiktais duomenimis.