Įeiti
Publikuota: 2019.04.29. Atnaujinta:

Nustatytos UAB „Šiaulių vandenys“ bazinės paslaugų kainos


Komisija 2019 m. balandžio 26 d. posėdyje, įvertinusi UAB „Šiaulių vandenys" 2017 m. faktines sąnaudas ir planuojamus įgyvendinti investicijų projektus, suskaičiavo apie 633,96 tūkst. Eur daugiau būtinųjų sąnaudų nei planavo įmonė. Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderinta 2,04 Eur/m3 (be PVM) bazinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, t. y. 2 proc. didesnė, palyginus su dabar galiojančia, apskaitos kaina mažėja 2,2 proc. – gyventojai mokės 0,88 Eur/mėn. (be PVM).

Šiuo metu UAB „Šiaulių vandenys" vartotojams taikomos kainos už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą galioja nuo 2014 m. sausio mėn.

UAB „Šiaulių vandenys" geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur/m³ be PVM)

 Siauliai_bazines_2019_04_29.jpg

Paslaugų kainos vartotojams keičiasi dėl išaugusio lėšų poreikio paslaugų teikimui, investicijų grąžos, darbo užmokesčio fondo pasikeitimų ir kt.

Naujos kainos įsigalios jas patvirtinus Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono savivaldybių taryboms – tai turėtų būti padaryta per 30 kalendorinių dienų. Įsigaliojus naujoms kainoms, UAB „Šiaulių vandenys" aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, mokama suma už paslaugas sudarys 1,2 proc.  proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys leistinos 4 proc. ribos.

Šiuo metu centralizuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslauga naudojasi apie 97 proc., nuotekų tvarkymo paslauga – 97,47 proc. Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų. Šiaulių rajone bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje geriamojo vandens tiekimo paslaugą gauna 56 proc., nuotekų tvarkymo – 59 proc. gyventojų. 99,7 proc. tiekiamo geriamojo vandens atitinka Higienos normos reikalavimus, visos nuotekos išvalomos iki nustatytų parametrų.

Komisija taip pat suderino paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą ūkio subjektams – 0,25 Eur/m3. Bendrovė planuoja, kad šia paslauga naudosis 578 ūkio subjektai, numatomas per metus surinkti paviršinių nuotekų kiekis – 2729,3 tūkst. m3.

Svarbiausi 2013–2017 m. laikotarpiu UAB „Šiaulių vandenys" įgyvendinti investicijų projektai:
• 2014 m. įgyvendintas paskutinis vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros etapas Šiauliuose (bendra vertė 15,7 mln. Eur, iš jų 13,2 mln. – ES fondų paramos lėšos). Įgyvendinus projektą, nutiesta 64,66 km naujų vandentiekio tinklų, 53,46 km nuotekų tinklų, rekonstruota 0,34 km esamų nuotekų tinklų, prie vandentiekio tinklų sudaryta galimybė prisijungti 2636 būstams (prisijungė 1942 būstai), prie nuotekų tinklų – 2905 būstams (prisijungė 2446 būstai).
• Įgyvendinta vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose (bendra vertė 10,7 mln. Eur, iš jų ES fondų lėšos – 8,7 mln. Eur).Už šias lėšas  nutiesta 39,46 km vandentiekio tinklų ir 46,26 km nuotekų tinklų, rekonstruota 3,1 km esamų nuotekų tinklų. Prie centralizuotų vandentiekio tinklų suteikta galimybė prisijungti 1221 būstams (prisijungė 1122 būstai), prie nuotekų tinklų – 1316 būstams (prisijungė 837 būstai).
• Lepšių vandenvietėje buvo vykdoma rekonstrukcija ir pastatyti vandens gerinimo įrenginiai (bendra projekto vertė 1,99 mln. Eur, iš jų ES fondų lėšos – 1,88 mln. Eur).
• Taip pat 2017 m. Šiaulių mieste pradėtas vandens tiekimo ir nuotekų tinklų rekonstravimas bei vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra (bendra darbų vertė – 10,3 mln. Eur, iš jų ES fondų lėšos – 5,13 mln. Eur). Iš viso 2017–2018 m. rekonstruota 9,81 km vandentiekio tinklų ir 9,9 km nuotekų tinklų.
• Šiaulių miesto buvo atliekamas paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra (bendra projekto vertė – 7,5 mln. Eur, iš jų ES fondų lėšos – 6,34 mln. Eur). 2017 m. rekonstruota 2,27 km paviršinių nuotekų tinklų, įrengta paviršinių nuotekų valymo sistema (smėlio ir naftos produktų gaudyklė), atlikta 139,15 km paviršinių nuotekų tinklų inventorizacija, įsigyta specializuota transporto priemonė, skirta paviršinių nuotekų tinklų priežiūrai. Per 2018 m. rekonstruota 9,49 km paviršinių nuotekų tinklų, atliktas 46,06 km paviršinių nuotekų tinklų inventorizavimas.

2018–2020 m. numatoma atlikti investicijų už didesnę nei 22,2 mln. Eur sumą, iš jų beveik 9,4 mln. Eur planuojama finansuoti iš ES fondų. Bendrovė numačiusi rekonstruoti vandentiekio ir nuotekų tinklus Šiaulių mieste – sukurta infrastruktūra sudarys sąlygas teikti kokybiškas, nepertraukiamas centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų surinkimo paslaugas Šiaulių miesto gyventojams. Taip pat bus vykdomas Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra. Bendrovė numačiusi rekonstruoti labiausiai susidėvėjusius ir daugiausiai eksploatacinių problemų keliančius paviršinių nuotekų tinklus – iš viso numatyta rekonstruoti 18,24 km paviršinių nuotekų tinklų, įrengti papildomas paviršinių nuotekų valymo priemones ir kt.

2017 m. UAB „Šiaulių vandenys" realizavo 3611,90 tūkst. m³ vandens. Bendrovė, vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, 2017 m. gavo 605,22 tūkst. Eur pelno. 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. balandžio 26 d. posėdžio medžiaga galite čia.