Įeiti
Publikuota: 2019.04.29. Atnaujinta:

Nustatyta nauja UAB „Anykščių šiluma“ bazinė šilumos kaina


Komisija 2019 m. balandžio 26 d. posėdyje nustatė UAB „Anykščių šiluma" šilumos bazinę kainą naujam 3 metų reguliavimo periodui – 7,33 ct/kWh be PVM (galiojanti šiuo metu bazinė kaina – 6,69 ct/kWh be PVM).

Komisija konstatavo, kad ankstesniais laikotarpiais UAB „Anykščių šiluma" dėl kuro kainų sąnaudų ir pajamų neatitikties vartotojams faktiškai taikytoje šilumos kainoje papildomai susirinko 723,29 tūkst. Eur – dėl jų grąžinimo termino sprendimą turės priimti Anykščių rajono savivaldybės taryba, nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.  

Taip pat Komisija UAB „Anykščių šiluma" apskaičiavo 40,74 tūkst. Eur daugiau būtinųjų sąnaudų veiklai vykdyti (padidintos kuro įsigijimo, personalo sąnaudos ir kt.).

UAB „Anykščių šiluma" šilumos kainos, ct/kWh be PVM

Anykščiai_kaina_2019_04_29.png

UAB „Anykščių šiluma" tiekia šilumą Anykščių, Kavarsko miestų, Debeikių, Kurklių, Svėdasų, Traupio, Viešintų miestelių, Ažupiečių, Raguvėlės, Smėlynės ir Žiedonių kaimų teritorijose – aprūpinami 3 353 vartotojai, iš kurių beveik 96 proc. yra gyventojai.

Naujos bazinės kainos kuro struktūra: biokuras (skiedros) – 52 proc., gamtinės dujos – 28 proc., kitas kuras – 20 proc.

Bendrovė 2013–2018 m. į šilumos ūkį investavo beveik 2,6 mln. Eur, dalis lėšų buvo gauta iš ES paramos fondų. Didžiausia investicija – 4 MW biokuro katilinės su 1 MW ekonomaizeriu statyba, kurios vertė daugiau nei 2,2 mln. Eur. Ši katilinė pradėta eksploatuoti 2015 m. rudenį.

Naujos UAB „Anykščių šiluma" kainos įsigalios Anykščių rajono savivaldybės tarybai patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. balandžio 26 d. posėdžio medžiaga galite čia.