Įeiti
Publikuota: 2019.04.26. Atnaujinta:

Šiauliuose su ES parama bus rekonstruojami šilumos perdavimo tinklai


Komisija, siekdama užtikrinti patikimą ir kokybišką vartotojų aprūpinimą šilumos energija, suderino AB „Šiaulių energija" investicijų projektus: 2019–2021 m. bendrovė ketina atlikti šilumos tinklų projektavimo ir rekonstravimo darbus Šiaulių mieste.

Bendra investicijų projektų vertė siekia daugiau nei 9,7 mln. Eur, apie 44 proc. šios sumos planuojama finansuoti pasinaudojant Europos Sąjungos Struktūrinių fondų paramos lėšomis. 

Šilumos perdavimo tinklų projektavimo ir rekonstravimo darbai bus vykdomi Pietinės katilinės šilumos tiekimo tinkle. Iš viso bendrovė numačiusi rekonstruoti apie 13,8 km ilgio šilumos perdavimo tinklų: susidėvėję vamzdžiai bus pakeisti naujais, atitinkančiais šilumos tiekimo poreikius, kai kur planuojama pakoreguoti šilumos tinklų vamzdynų paklojimo vietą. Atlikus rekonstrukcijos darbus, preliminariais skaičiavimais, metiniai šilumos nuostoliai sumažės vidutiniškai 2568 MWh, kintamos šilumos gamybos sąnaudos (kuro, elektros, vandens) – 46 tūkst. Eur.

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. balandžio 26 d. posėdžio medžiaga galite čia.