Įeiti
Publikuota: 2019-04-26. Atnaujinta:

Keičiasi Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinė forma


Komisija, atsižvelgdama į Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir Elektros energetikos įstatymo pakeitimus, patvirtino naujos redakcijos Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinę formą.

Esminiai pasikeitimai:
• reikalavimas sudaryti ketinimų protokolą ir reikalavimai ketinimų protokolo turiniui taikomi visiems gamintojams (ne tik naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius);
• keičiama elektrinės prijungimo prie elektros tinklų išlaidų apmokėjimo tvarka numatant, kad elektrinę pastatęs ar įrengęs asmuo apmoka visas faktines elektrinių prijungimo prie elektros tinklų išlaidas (anksčiau gamintojai iš atsinaujinančių išteklių apmokėdavo dalį išlaidų);
• papildomai numatytas prievolių užtikrinimo pateikimo ir galiojimo terminas, ketinimų protokolo nutraukimo galimybė, nevykdant prievolių užtikrinimui keliamų reikalavimų;
•  numatomi Ketinimų protokolo ir tinklų galios ir pajėgumų rezervavimo pabaigos pagrindai;
• įtvirtintas reikalavimas gamintojams iš atsinaujinančių išteklių pateikti Lietuvos kariuomenės patvirtinimą, kad teritorijose, kur planuojama statyti vėjo elektrines, netaikomi apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrines.

Naujos redakcijos Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinė forma bus taikoma nuo 2019 m. gegužės 1 d.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. balandžio 26 d. posėdžio medžiaga galite čia.