Įeiti
Publikuota: 2019.04.18. Atnaujinta:

Nustatyta nauja SĮ „Visagino energija“ bazinė šilumos kaina


Komisija nustatė SĮ „Visagino energija" šilumos bazinę kainą naujam 3 metų reguliavimo periodui – 6,09 ct/kWh be PVM (galiojanti šiuo metu bazinė kaina – 6,41 ct/kWh be PVM).

Komisija taip pat posėdyje konstatavo, kad ankstesniais laikotarpiais SĮ „Visagino energija" dėl kuro kainų sąnaudų ir pajamų neatitikties vartotojams faktiškai taikytoje šilumos kainoje papildomai susirinko 872,88 tūkst. Eur – dėl jų grąžinimo termino sprendimą turės priimti Visagino savivaldybės taryba, nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.  

Taip pat Komisija nepripažino apie 293 tūkst. Eur SĮ „Visagino energija" sąnaudų, kaip būtinų šilumos tiekimo veiklai vykdyti: sumažintos kuro įsigijimo, nusidėvėjimo (amortizacijos), vandens sąnaudos technologinėms reikmėms ir kt.

SĮ „Visagino energija" šilumos kainos, ct/kWh be PVM

Visaginas_bazines_2019_04_17.jpg 

SĮ „Visagino energija" tiekia šilumą Visagino miesto, Drūkšinių ir Karlų kaimuose – aprūpinami 11 342 vartotojai, iš kurių 98,3 proc. yra gyventojai. Įmonės kuro struktūroje 2017 m. biokuras (skiedros) sudarė 50,26 proc., gamtinės dujos – 48,21 proc.

2015–2018 m. SĮ „Visagino energija" į šilumos ūkį investavo 2,56 mln. Eur, 23 proc. reikalingos sumos buvo finansuojama iš ES ir kitų fondų. Daugiausiai lėšų buvo skirta šilumos tinklų atnaujinimui. 2019–2020 m. laikotarpiu įmonė planuoja į šilumos ūkį investuoti 5,91 mln. Eur šilumos tinklų infrastruktūrai modernizuoti (iš jų 2,96 mln. Eur planuojama finansuoti iš ES Struktūrinių fondų).  Už šias lėšas bus pakeisti beveik 9,5 km susidėvėjusių trasų naujais bekanaliais pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais.

Nustatytos naujos SĮ „Visagino energija" karšto vandens kainos: vartotojams daugiabučiuose namuose esant uždarai tiekimo sistemai bus taikoma 5,56 Eur/m3 be PVM kaina, o esant atvirai tiekimo sistemai – 5,56 Eur/m3 (projekcinė 2019 m. balandžio mėn. kaina). 

Naujos SĮ „Visagino energija" kainos įsigalios Visagino savivaldybės tarybai patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. balandžio 18 d. posėdžio medžiaga galite čia.